Člani imajo v sklopu brezplačne pravne pomoči tudi pravno in strokovno pomoč pri prijavi terjatev v prisilni poravnavi in terjatev iz stečajne mase. Pravna in strokovna pomoč se izvajata na območnih organizacijah, kjer so organizirani območni odbori SDGD. Seznam najdete na povezavi:     http://www.sdgd.si/obmocni_odbori/

 

Seznam prisilnih poravnav in stečajnih postopkov:

 

Stečajni postopek - Stavbar IGM, d. o. o., Miklavška cesta 40, Hoče

14. 11. 2016 Oklic o začetku stečajnega postopka Stavbar IGM; d. o. o., Hoče (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor


Stečajni postopek - Gradis skupina G,  d. d., Ljubljana

17. 10. 2016 Oklic o začetku stečajnega postopka Gradis skupina G, d. d., Ljubljana (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: ZSSS Regijska organizacija zahodne Slovenije, Parmova 51, Ljubljana


Stečajni postopek - Begrad, d. d., Kočevarjeva ulica 4, Novo mesto

17. 9. 2014 Oklic o začetku stečajnega postopka Begrad, d. d., Novo mesto (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Dolenjska, Bela Krajina in Posavje, Cvelbarjeva 3, Novo mestoStečajni postopek - Sigmanova, d. o. o., Cesta Žalskega tabora 20, Žalec

15. 9. 2014 Oklic o začetku stečajnega postopka Sigmanova, d. o. o., Žalec (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Savinjska, Gledališka ulica 2, Celje


Stečajni postopek  - Begrad gradnje, d. o. o., Kočevarjeva ulica 4, Novo mesto

28. 7. 2014 Oklic o začetku stečajnega postopka Begrad gradnje, d. o. o., Novo mesto (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Dolenjska, Bela Krajina in Posavje, Cvelbarjeva 3, Novo mestoPrisilna poravnava - Begrad gradnje, d. o. o., Kočevarjeva ulica 4, Novo mesto

26. 6. 2014 Oklic o začetku prisilne poravnave Begrad gradnje, d. o. o., Novo mesto (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Dolenjska, Bela Krajina in Posavje, Cvelbarjeva 3, Novo mestoStečajni postopek – Montaža Lendava, d. o. o.

20. 6. 2014 Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Montaža Lendava, d.o.o. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Pomurja, Mlinska 2, Lendava


Stečajni postopek - SGP TEHNIK, d. d., Škofja loka

9. 1. 2014 Oklic o začetku stečajnega postopka SGP TEHNIK, d. d., Škofja loka (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Gorenjske, Poštna ulica 4, Kranj


 


Stečajni postopek - Granit, d. d., Slovenska Bistrica

29. 7. 2013 Oklic o začetku stečajnega postopka Granit, d. d., Slovenska Bistrica (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor


Stečajni postopek - Kovinotehna MKI, d. o. o., Podbevškova 15, Novo mesto

4. 6. 2013 Oklic o začetku stečajnega postopka Kovinotehna MKI, d. o. o., Novo mesto (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Dolenjska, Bela Krajina in Posavje, Cvelbarjeva 3, Novo mesto

 


 


Stečajni postopek - PGP Ljutomer, d. o. o.

23. 4. 2013 Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo PGP Ljutomer, d.o.o. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Pomurja, Mlinska 2, Lendava


Stečajni postopek - Gradbeno podjetje, d. d., Radlje ob Dravi

21. 12. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Gradbeno podjetje Radlje, d. d., Radlje ob Dravi (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor


Stečajni postopek - Granit gradbeništvo, d. o. o., Slovenska Bistrica

23. 11. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Granit gradbeništvo, d. o. o., Slovenska Bistrica (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor


Stečajni postopek - Kraški zidar, d. d., Sežana

14. 8. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka nad družbo Kraški zidar, d. d., Sežana (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Primorske in Notranjske, Partizanska 15, Sežana

 Stečajni postopek - Primorje Inštalacije , d. o. o., Ajdovščina

22. 6. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Primorje Inštalacije, d. d., Ajdovščina (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Primorske in Notranjske, Partizanska 15, SežanaStečajni postopek - Primorje Avto servis, d. o. o., Ajdovščina

21. 6. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Primorje Avto servis, d. o. o., Ajdovščina (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Primorske in Notranjske, Partizanska 15, Sežana


 

 

 Prisilna poravnava - Kraški zidar,  d. d., Sežana

21. 6. 2012 Oklic o začetku prisilne poravnave nad družbo Kraški zidar, d. d., Sežana (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Primorske in Notranjske, Partizanska 15, Sežana


Stečajni postopek - Primorje, d. d., Ajdovščina

21. 6. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Primorje, d. d., Ajdovščina  (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Primorske in Notranjske, Partizanska 15, Sežana


Stečajni postopek - Elektra Storitve, d.o.o., Maribor

6. 6. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Elektra Storitve, d. o. o., Maribor (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

 


Prisilna poravnava - Stavbar IGM, d.o.o., Hoče

5. 4. 2012 Oklic o začetku prisilne poravnave Stavbar IGM, d. o. o., Hoče (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor


Stečajni postopek - Gradbeno podjetje Bežigrad, d. d., Podmilščakova 24, Ljubljana

23. 3. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Gradbeno podjetje Bežigrad, d. d., Ljubljana (vir:AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova ulica 51, Ljubljana
 


Stečajni postopek - Podjetje za urejanje hudournikov, d. d., Hajdrihova 28, Ljubljana

23. 3. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Podjetje za urejanje hudournikov, d. d., Ljubljana (vir:AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova ulica 51, Ljubljana
 


Stečajni postopek - SCT PRIMORSKA, d. o. o., Koper

20. 3. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka SCT PRIMORSKA, d. o. o., Koper (vir:AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova ulica 51, Ljubljana


Stečajni postopek - Gramiz, d. d., Kočevje

6. 2. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Gramiz, d. d., Kočevje (vir:AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova ulica 51, Ljubljana


Prisilna poravnava - Gradbeno podjetje Bežigrad, d. d., Ljubljana

30. 1. 2012 Oklic o začetku prisilne poravnave Gradbeno podjetje Bežigrad, d. d., Ljubljana (vir:AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova ulica 51, Ljubljana


Stečajni postopek - Ingrad Gramat, d. o. o., Celje

13. 12. 2011 Oklic o začetku stečajnega postopka Ingrad Gramat, d. o. o., Medlog 7, Celje (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zatopa: Območna organizacija ZSSS Savinjska, Gledališka 2, Celje


Stečajni postopek - Konstruktor Gratrans, d.o.o., Hoče

9. 12. 2011 Oklic o začetku stečajnega postopka Konstruktor Gratrans, d. o. o., Hoče (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor


Stečajni postopek - GRADIS Gradbeno podjetje, Ljubljana, d.o.o.

8. 12. 2011 Oklic o začetku stečajnega postopka GRADIS Gradbeno podjetje, Ljubljana, d.o.o.  (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana


Stečajni postopek - Konstruktor VGR, d. o. o., Maribor

7. 11. 2011 Oklic o začetku stečajnega postopka Konstruktor VGR, d. o. o., Maribor (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor
 


Stečajni postopek - NGP Nizke gradnje, d. d., Ptuj

23. 8. 2011         Oklic o začetku stečajnega postopka NGP Nizke gradnje, d. d., Ptuj (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Spodnje Podravje, Čučkova ulica 1, Ptuj


Prisilna poravnava - Konstruktor VGR, d. o. o., Maribor

8. 8. 2011              Oklic o začetku prisilne poravnave Konstruktor VGR, d. o. o., Maribor (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor


Stečajni postopek - IMP Klima Montaža, d. d., Ljubljana 

5. 7. 2011        
Oklic o začetku stečajnega postopka IMP Klima Montaža, d. d., Ljubljana (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana


Stečajni postopek - SCT, d.d., Ljubljana

15.06.2011         Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo SCT, d.d., Ljubljana (vir: AJPES)
 

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana


Stečajni postopek - Vemont, d.o.o. , Šoštanj

13.05.2011       Oklic o začetku stečajnega postopka nad družbo Vemont, d.o.o., Velenje (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območni odbor SSS Velenje, Trg mladosti 6, Velenje


Stečajni postopek -  EPG Instalacije, d. o. o., Grosuplje

9.05.2011             Oklic o začetku stečajnega postopka EPG INSTALACIJE, d.o.o. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana


Stečajni postopek -  GPG KIPKOP, d. o. o., Ljubljana 

11. 4. 2011           Oklic o začetku stečajnega postopka GPG KIPKOP; d.o.o., Ljubljana (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana


Prisilna poravnava -  Ingrad Gramat, d. d., Celje 

4. 4. 2011         Oklic o začetku postopka prisilne poravnave Ingrad Gramat, d.d., Celje (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Savinjska območna organizacija ZSSS, Gledališka 2, Celje


Stečajni postopek -  Gradis GP Gradnje, d. d., Ptuj

4.04.2011        Oklic o začetku stečajnega postopka Gradnis GP Gradnje, d.d., Ptuj (vir: AJPES) 

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organiziacija ZSSS Spodnje Podravje, Čučkova ulica 1, Ptuj 


Stečajni postopek -  GPG, d. d., Grosuplje

4. 4. 2011            Oklic o začetku stečajnega postopka GPG Grosuplje, d.d., Lj - Polje  (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana


Stečajni postopek - MTB, d. o. o., Maribor

21. 3. 2011      Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo MTB, d.o.o., Maribor (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor


Stečajni postopek - Cestno podjetje Maribor, d. d., Maribor

23. 2. 2011       Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Cestno podjteje Maribor, d.d. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor


Stečajni postopek -  Stavbar Gradnje, d. o. o., Maribor

3. 2. 2011          Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Stavbar Gradnje, d.o.o., Beloruska ulica 7, Maribor  (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor


Stečajni postopek - SCT GEM d.o.o. Mengeš

28. 1. 2011       Oklic o začetku stečajnega postopka SCT GEM Gradbena mehanizacija, d.o.o., Mengeš (vir: AJPES) 

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana


Prisilna poravnava - SCT d.d., Ljubljana

25. 1. 2011        Oklic o začetku postopka prisilne poravnave nad pravno osebo SCT, d.d., Ljubljana (vir: AJPES) 

16. 6. 2011        Ustavitev prisilne poravnave in začetek stečajnega postopka

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana


Stečajni postopek - Geodetski zavod Slovenije, d. d.

17. 1. 2011          Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Geodetski zavod Slovenije, d.d. (Vir: AJPES) 

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana


Stečajni postopek - Gradišče Cerknica, d.o.o.

18.01.2011          Sklep o ustavitvi prisilne poravnave in začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Gradišče Cerknica d.o.o. (vir: AJPES) 

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Primorske in Notranjske, Partizanska 15,  Sežana


Stečajni postopek - SCT Obrati, d.o.o.

10. 1. 2011           Sklep o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo SCT Obrati, d.o.o., Črnuče (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana


Stečajni postopek - SGP Zasavje, d. d., Trbovlje

20. 12. 2010          Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo SGP Zasavje, d.o.o. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana


Stečajni postopek - Gradbeništvo Lendava, d. o. o.

16. 11. 2010        Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Gradbeništvo Lendava, d.o.o. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Pomurja, Mlinska 2, Lendava


Stečajni postopek - Vegrad Montal , d. o. o.

4. 11. 2010      Sklep o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Vegrad MONTAL, d.o.o., Šoštanj  (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območni odbor SSS Velenje, Trg mladosti 6, VelenjeStečajni postopek - Vegrad INDE d.o.o.

29. 10. 2010         Sklep o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Vegrad INDE, d.o.o., Velenje (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območni odbor SSS Velenje, Trg mladosti 6, Velenje


Stečajni postopek - Vegrad, d. d., Velenje

6. 10. 2010       Sklep o ustavitvi postopka prisilne poravnave in začetku stečajnega postopka Vegrad, d. d. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območni odbor SSS Velenje, Trg mladosti 6, Velenje 


Stečajni postopek - Pleskar, d. d., Ptuj

18. 9. 2009       Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Pleskar, d. d., Ptuj (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Sp. Podravje, Čučkova 1, Ptuj

  

 

 

STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.