Velja od 15. 1. 2020 do 14. 2. 2020

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 1 .2020 do 14. 2. 2020

Prehrana med delom se od 1.1. 2020 izplačuje v višini 5,00 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,76 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina od 1. 1. 2020 naprej 1.000,00 EUR
                                         

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2020 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 460,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 689,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 919,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 919,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.568,32 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.248,91 EUR (od 15.1.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.070,50 EUR (od 15.1.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  892,08 EUR; (od 15.1.2020 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2020  znaša  940,58 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec november 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.897,90 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec november 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.234,75 EUR 
  

Velja od 16. 12. 2019 do 14. 1. 2020

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 16. 12 .2019 do 14. 1. 2020

Prehrana med delom se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.
Od 1. 1. 2020 bo višina povračila prehrane med delom znašala 5,00 EUR, dodaten znesek povračila za vsako uro dela nad 8 ur pa 0,76 EUR.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019 886,63 EUR
                                       minimalna višina od 1. 1. 2020 naprej 1.000,00 EUR
 

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.453,20 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.208,62 EUR (od 16.12.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.035,96 EUR (od 16.12.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  863,30 EUR; (od 16.12.2019 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

                            od 1. 1. 2020 znaša 940,00 EUR.

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec oktober 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.741,70 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec oktober 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.122,40 EUR 
  

Velja od 16. 11. 2019 do 15. 12. 2019

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 16. 11 .2019 do 15. 12. 2019

Prehrana med delom se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019 886,63 EUR
                                         

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.454,08 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.208,93 EUR (od 16.11.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.036,22 EUR (od 16.11.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  863,52 EUR; (od 16.11.2019 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec september 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.725,91 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec september 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.114,16 EUR 
  

Velja od 16. 10. 2019 do 15. 11. 2019

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 16. 10 .2019 do 15. 11. 2019

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019     886,63 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.454,08 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.208,93 EUR (od 16.10.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.036,22 EUR (od 16.10.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  863,52 EUR; (od 16.10.2019 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec avgust 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.725,91 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec avgust 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.114,16 EUR 
  

Velja od 16. 9. 2019 do 15. 10. 2019

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 16. 9 .2019 do 15. 10. 2019

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019     886,63 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.455,54 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.209,44 EUR (od 16.9.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.036,66 EUR (od 16.9.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  863,86 EUR; (od 16.9.2019 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec julij 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.737,42 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec julij 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.119,08 EUR 
  

Velja od 16. 8. 2019 do 15. 9. 2019

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 16. 8 .2019 do 15. 9. 2019

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019     886,63 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.451,06 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.215,91 EUR (od 16.8.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.042,21 EUR (od 16.8.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  868,51 EUR; (od 16.8.2019 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec junij 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.717,78 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec junij 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.107,96 EUR 
  

Velja od 15. 7. 2019 do 15. 8. 2019

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 7 .2019 do 15. 8. 2019

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019     886,63 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.474,04 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.215,91 EUR (od 15.7.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.042,21 EUR (od 15.7.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  868,51 EUR; (od 15.7.2019 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec maj 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.728,12 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec maj 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.113,88 EUR 
  

Velja od 17. 6. 2019 do 14. 7. 2019

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 17. 6 .2019 do 14. 7. 2019

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019     886,63 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.465,08 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.212,78 EUR (od 17.6.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.039,24 EUR (od 17.6.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  866,27 EUR; (od 17.6.2019 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec april 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.730,70 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec april 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.114,98 EUR 
  

Velja od 15. 5. 2019 do 16. 6. 2019

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 5 2019 do 16. 6. 2019

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019     886,63 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.464,06 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.212,42 EUR (od 15.5.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.039,22 EUR (od 15.5.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  866,02 EUR; (od 15.5.2019 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec marec 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.752,34 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec marec 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.128,15 EUR 
  

Velja od 15. 4. 2019 do 14. 5. 2019

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 4. 2019 do 14. 5. 2019

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019     886,63 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.443,64 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.200,14 EUR (od 15.4.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.033,09 EUR (od 15.4.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  860,91 EUR; (od 15.4.2019 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec februar 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.714,49 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec februar 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.108,10 EUR 
  

Velja od 15. 3. 2019 do 14. 4. 2019

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 3. 2019 do 14. 4. 2019

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019     886,63 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.549,36 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.242,27 EUR (od 15.3.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.064,81 EUR (od 15.3.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  887,34 EUR; (od 15.3.2019 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec januar 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.729,15 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec januar 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.115,98 EUR 
  

Velja od 15. 2. 2019 do 14. 3. 2019

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 2. 2019 do 14. 3. 2019

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019     886,63 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.514,28 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.230,00 EUR (od 15.2.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.054,28 EUR (od 15.2.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  878,57 EUR; (od 15.2.2019 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec december 2018 (zadnji znani podatek) znaša 1.782,12 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec december 2018 (zadnji znani podatek ) znaša 1.162,67 EUR 
  

Velja od 15. 1. 2019 do 14. 2. 2019

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 1. 2019 do 14. 2. 2019

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019     886,63 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.415,20 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.195,32 EUR (od 15.1.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.024,56 EUR (od 15.1.2019).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  853,80 EUR; (od 15.1.2019 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec november 2018 (zadnji znani podatek) znaša 1.812,73 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec november 2018 (zadnji znani podatek ) znaša 1.186,25 EUR 
  

Velja od 17. 12. 2018 do 14. 1. 2019

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 17. 12. 2018 do 14. 1. 2019

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2019     886,63 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.319,22 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.161,73 EUR (od 17.12.2018).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 995,77 EUR (od 17.12.2018).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  829,81 EUR; (od 17.12.2018 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2019  znaša  886,63 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec oktober 2018 (zadnji znani podatek) znaša 1.676,38 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec oktober 2018 (zadnji znani podatek ) znaša 1.086,80 EUR 
  

Velja od 15. 11. 2018 do 16. 12. 2018

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 11. 2018 do 16. 12. 2018

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2018     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.302,08 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.155,73 EUR (od 15.11.2018).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 990,62 EUR (od 15.11.2018).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  825,52 EUR; (od 15.11.2018 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2018  znaša  842,79 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec september 2018 (zadnji znani podatek) znaša 1.632,88 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec september 2018 (zadnji znani podatek ) znaša 1.062,03 EUR 
  

Velja od 15. 10. 2018 do 14. 11. 2018

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 10. 2018 do 14. 11. 2018

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2018     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.316,22 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.160,68 EUR (od 15.10.2018).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 994,87 EUR (od 15.10.2018).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  829,06 EUR; (od 15.10.2018 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2018  znaša  842,79 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec avgust 2018 (zadnji znani podatek) znaša 1.669,51 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec avgust 2018 (zadnji znani podatek ) znaša 1.082,88 EUR 
  

STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.