Velja od 15. 11. 2017 do 14. 12. 2017

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 11. 2017 do 14.12. 2017

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2017     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.207,42 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.122,60 EUR (od 15.11.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 962,23 EUR (od 15.11.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  801,86 EUR; (od 15.11.2017 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2017  znaša  804,96 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec september 2017 (zadnji znani podatek) znaša 1.604,38 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec september 2017  (zadnji znani podatek ) znaša 1.047,14 EUR 
  

Velja od 16. 10. 2017 do 14. 11. 2017

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 16. 10. 2017 do 14.11. 2017

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2017     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.205,96 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.122,09 EUR (od 16.10.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 961,79 EUR (od 16.10.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  801,49 EUR; (od 16.10.2017 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2017  znaša  804,96 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec avgust 2017 (zadnji znani podatek) znaša 1.613,62 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec avgust 2017  (zadnji znani podatek ) znaša 1.051,73 EUR 
  

Velja od 15. 9. 2017 do 15. 10. 2017

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 9. 2017 do 15.10. 2017

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2017     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.206,00 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.122,10 EUR (od 15.9.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 961,80 EUR (od 15.9.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  801,50 EUR; (od 15.9.2017 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2017  znaša  804,96 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec julij 2017 (zadnji znani podatek) znaša 1.593,10 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec julij 2017  (zadnji znani podatek ) znaša 1.039,55 EUR 
  

Velja od 16. 8. 2017 do 14. 9. 2017

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 16. 8. 2017 do 14.9. 2017

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2017     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.204,72 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.121,65 EUR (od 16.8.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 961,42 EUR (od 16.8.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  801,18 EUR; (od 16.8.2017 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2017  znaša  804,96 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec junij 2017 (zadnji znani podatek) znaša 1.602,21 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec junij 2017  (zadnji znani podatek ) znaša 1.045,06 EUR 
  

Velja od 17. 7. 2017 do 15. 8. 2017

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 17. 7. 2017 do 15.8. 2017

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2017     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.218,86 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.126,60 EUR (od 17.7.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 965,66 EUR (od 17.7.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  804,72 EUR; (od 17.7.2017 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2017  znaša  804,96 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec maj 2017 (zadnji znani podatek) znaša 1.613,73 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec maj 2017  (zadnji znani podatek ) znaša 1.050,78 EUR 
  

Velja od 15. 6. 2017 do 16. 7. 2017

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 6. 2017 do 16.7. 2017

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2017     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.197,36 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.119,08 EUR (od 15.6.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 959,21 EUR (od 15.6.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  799,34 EUR; (od 15.6.2017 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2017  znaša  804,96 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec april 2017 (zadnji znani podatek) znaša 1.591,01 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec april 2017  (zadnji znani podatek ) znaša 1.038,05 EUR 
  

Velja od 15. 5. 2017 do 14. 6. 2017

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 5. 2017 do 14.6. 2017

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2017     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.198,20 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.119,37 EUR (od 15.5.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 959,46 EUR (od 15.5.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  799,55 EUR; (od 15.5.2017 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2017  znaša  804,96 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec marec 2017 (zadnji znani podatek) znaša 1.623,57 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec marec 2017  (zadnji znani podatek ) znaša 1.055,85 EUR 
  

Velja od 18. 4. 2017 do 14. 5. 2017

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 18. 4. 2017 do 14.4. 2017

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2017     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.218,22 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.126,38 EUR (od 18.4.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 965,47 EUR (od 18.4.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  804,56 EUR; (od 18.4.2017 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2017  znaša  804,96 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec februar 2017 (zadnji znani podatek) znaša 1.581,37 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec februar 2017  (zadnji znani podatek ) znaša 1.034,20 EUR 
  

Velja od 15. 3. 2017 do 17. 4. 2017

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 3. 2017 do 17.4. 2017

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2017     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.289,16 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.151,21 EUR (od 15.3.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 986,75 EUR (od 15.3.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  822,29 EUR; (od 15.3.2017 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2017  znaša  804,96 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec januar 2017 (zadnji znani podatek) znaša 1.592,15 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec januar 2017  (zadnji znani podatek ) znaša 1.039,12 EUR 
  

Velja od 15. 2. 2017 do 14. 3. 2017

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 2. 2017 do 14. 3. 2017

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2017     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.273,02 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.145,56 EUR (od 15.2.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 981,91 EUR (od 15.2.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  818,25 EUR; (od 15.2.2017 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2017  znaša  804,96 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec december 2016 (zadnji znani podatek) znaša 1.653,67 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec december 2016  (zadnji znani podatek ) znaša 1.074,27 EUR 
  

Velja od 16. 1. 2017 do 14. 2. 2017

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 16. 1. 2017 do 14. 2. 2017

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2017     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.209,60 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.123,36 EUR (od 16.1.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 962,88 EUR (od 16.1.2017).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  802,40 EUR; (od 16.1.2017 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2017  znaša  804,96 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec november 2016 (zadnji znani podatek) znaša 1.687,64 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec november 2016  (zadnji znani podatek ) znaša 1.087,08 EUR 
  

Velja od 15. 12. 2016 do 15. 1. 2017

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 12. 2016 do 15. 1. 2017

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2016     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.131,70 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.096,10 EUR (od 15.12.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 939,51 EUR (od 15.12.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  782,93 EUR; (od 15.12.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2016  znaša  790,73 EUR

                             od 1. 1. 2017 znaša 804,96 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec oktober 2016 (zadnji znani podatek) znaša 1.567,99 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec oktober 2016  (zadnji znani podatek ) znaša 1.020,40 EUR 
  

Velja od 15. 11. do 14. 12. 2016

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 11. 2016 do 14. 12. 2016

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2016     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.119,58 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.091,85 EUR (od 15.11.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 935,87 EUR (od 15.11.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  779,89 EUR; (od 15.11.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2016  znaša  790,73 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec september 2016 (zadnji znani podatek) znaša 1.558,29 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec september 2016  (zadnji znani podatek ) znaša 1.015,33 EUR 
  

Velja od 17. 10. do 14. 11. 2016

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 17. 10. 2016 do 14. 11. 2016

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2016     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.123,72 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.093,30 EUR (od 17.10.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 937,12 EUR (od 17.10.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  780,93 EUR; (od 17.10.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2016  znaša  790,73 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec avgust 2016 (zadnji znani podatek) znaša 1.571,30 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec avgust 2016  (zadnji znani podatek ) znaša 1.023,28 EUR 
  

Velja od 15. 9. do 16. 10. 2016

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 9. 2016 do 16. 10. 2016

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2016     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.116,68 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.090,84 EUR (od 15.9.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 935,00 EUR (od 15.9.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  779,17 EUR; (od 15.9.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2016  znaša  790,73 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec julij 2016 (zadnji znani podatek) znaša 1.549,29 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec julij 2016  (zadnji znani podatek ) znaša 1.010,26 EUR 
  

Velja od 16. 8. do 14. 9. 2016

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 16. 8. 2016 do 14. 9. 2016

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2016     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.131,22 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.095,93 EUR (od 16.8.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 939,37 EUR (od 16.8.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  782,81 EUR; (od 16.8.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2016  znaša  790,73 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec junij 2016 (zadnji znani podatek) znaša 1.564,49 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec junij 2016  (zadnji znani podatek ) znaša 1.018,70 EUR 
  

Velja od 15. 7. do 15. 8. 2016

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 7. 2016 do 15. 8. 2016

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2016     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.150,30 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.102,60 EUR (od 15.7.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 945,09 EUR (od 15.7.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  787,57 EUR; (od 15.7.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2016  znaša  790,73 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec maj 2016 (zadnji znani podatek) znaša 1.561,26 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec maj 2016  (zadnji znani podatek ) znaša 1.016,36 EUR 
  

Velja od 15. 6. do 14. 7. 2016

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 6. 2016 do 14. 7. 2016

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2016     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.159,06 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.105,67 EUR (od 15.6.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 947,72 EUR (od 15.6.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  789,77 EUR; (od 15.6.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2016  znaša  790,73 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec april 2016 (zadnji znani podatek) znaša 1.571,12 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec april 2016  (zadnji znani podatek ) znaša 1.021,74 EUR 
  

Velja od 16. 5. do 14. 6. 2016

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 16. 5. 2016 do 14. 6. 2016

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2016     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.151,62 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.115,29 EUR (od 16.5.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 955,96 EUR (od 16.5.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  796,64 EUR; (od 16.5.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2016  znaša  790,73 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec marec 2016 (zadnji znani podatek) znaša 1.593,27 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec marec 2016  (zadnji znani podatek ) znaša 1.033,95 EUR 
  

Velja od 15. 4. do 15. 5. 2016

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 4. 2016 do 15. 5. 2016

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2016     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.152,68 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.103,44 EUR (od 15.4.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 945,80 EUR (od 15.4.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  788,17 EUR; (od 15.4.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2016  znaša  790,73 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec februar 2016 (zadnji znani podatek) znaša 1.574,22 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec februar 2016  (zadnji znani podatek ) znaša 1.022,32 EUR 
  

Velja od 15. 3. do 14. 4. 2016

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 3. 2016 do 14. 4. 2016

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2016     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.223,20 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.128,12 EUR (od 15.3.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 966,96 EUR (od 15.3.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  805,80 EUR; (od 15.3.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2016  znaša  790,73 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec januar 2016 (zadnji znani podatek) znaša 1.559,79 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec januar 2016  (zadnji znani podatek ) znaša 1.015,85 EUR 
  

Velja od 15. 2. do 14. 3. 2016

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 2. 2016 do 14. 3. 2016

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2016     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.213,10 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.124,59 EUR (od 15.2.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 963,93 EUR (od 15.2.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  803,28 EUR; (od 15.2.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2016  znaša  790,73 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec december 2015 (zadnji znani podatek) znaša 1.594,93 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec december 2015  (zadnji znani podatek ) znaša 1.035,58 EUR 
  

Velja od 15. 1. do 14. 2. 2016

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 1. 2016 do 14. 2. 2016

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina za leto 2016     850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.058,10 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.108,66 EUR (od 15.1.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 950,28 EUR (od 15.1.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  791,90 EUR; (od 15.1.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2015  znaša  790,73 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec november 2015 (zadnji znani podatek) znaša 1.679,41 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec november 2015  (zadnji znani podatek ) znaša 1.082,34 EUR 
  

Velja od 1. 1. do 14. 1. 2016

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 1. 1. 2016 do 14. 1. 2016

Prehrana med delom    se od 1.1. 2016 izplačuje v višini 4,50 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,70 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - Minimalna višina za leto 2016 850,00 EUR.

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2016:
za 10 let delovne dobe ......... 450,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 670,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 870,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 870,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.058,10 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.070,34 EUR (od 1.1.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 917,43 EUR (od 1.1.2016).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  764,52 EUR; (od 1.1.2016 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2015  znaša  790,73 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec oktober 2015 (zadnji znani podatek) znaša 1.540,58 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec oktober 2015  (zadnji znani podatek ) znaša 1.004,34 EUR 


  

Povračila stroškov v zvezi z delom

 

14. 6. 2014 je prenehala veljati kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti, za povračila stroškov v zvezi z delom se uporabljajo določila Zakona o delovnih razmerjih, podjetniških kolektivnih pogodb in internih aktov družb.

 


 

STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.