Velja od 15. 9. 2020 do 14. 10. 2020

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15.9. 2020 do 14.10. 2020

Prehrana med delom se od 1.1. 2020 izplačuje v višini 5,00 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,76 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina od 1. 1. 2020 naprej 1.000,00 EUR
                                         

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2020 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 460,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 689,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 919,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 919,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.674,98 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.286,24 EUR (od 15.9.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.102,49 EUR (od 15.9.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  918,75 EUR; (od 15.9.2020 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2020  znaša  940,58 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec julij 2020 (zadnji znani podatek) znaša 1.811,28 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec julij 2020 (zadnji znani podatek ) znaša 1.176,25 EUR


 
  

 
 
 

Velja od 17. 8. 2020 do 14. 9. 2020

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 17.8. 2020 do 14. 9. 2020

Prehrana med delom se od 1.1. 2020 izplačuje v višini 5,00 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,76 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina od 1. 1. 2020 naprej 1.000,00 EUR
                                         

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2020 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 460,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 689,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 919,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 919,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.756,10 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.314,64 EUR (od 17.8.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.126,83 EUR (od 17.8.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  939,03 EUR; (od 17.8.2020 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2020  znaša  940,58 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec junij 2020 (zadnji znani podatek) znaša 1.812,72 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec junij 2020 (zadnji znani podatek ) znaša 1.175,47 EUR


 
  

 
 
 

Velja od 15. 7. 2020 do 16. 8. 2020

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 7. 2020 do 16. 8. 2020

Prehrana med delom se od 1.1. 2020 izplačuje v višini 5,00 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,76 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina od 1. 1. 2020 naprej 1.000,00 EUR
                                         

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2020 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 460,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 689,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 919,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 919,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.715,06 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.300,27 EUR (od 15.7.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.114,52 EUR (od 15.7.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  928,77 EUR; (od 15.7.2020 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2020  znaša  940,58 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec maj 2020 (zadnji znani podatek) znaša 1.892,31 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec maj 2020 (zadnji znani podatek ) znaša 1.244,44 EUR


 
  

 
 
 

Velja od 15. 6. 2020 do 14. 7. 2020

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 6. 2020 do 14. 7. 2020

Prehrana med delom se od 1.1. 2020 izplačuje v višini 5,00 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,76 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina od 1. 1. 2020 naprej 1.000,00 EUR
                                         

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2020 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 460,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 689,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 919,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 919,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.652,44 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.278,35 EUR (od 15.6.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.095,73 EUR (od 15.6.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  913,11 EUR; (od 15.6.2020 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2020  znaša  940,58 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec april 2020 (zadnji znani podatek) znaša 1.937,21 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec april 2020 (zadnji znani podatek ) znaša 1.266,13 EUR


 
  

 
 
 

Velja od 21. 5. 2020 do 14. 6. 2020

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 21. 5. 2020 do 14. 6. 2020

Prehrana med delom se od 1.1. 2020 izplačuje v višini 5,00 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,76 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina od 1. 1. 2020 naprej 1.000,00 EUR
                                         

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2020 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 460,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 689,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 919,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 919,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.576,30 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.251,71 EUR (od 21.5.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.072,89 EUR (od 21.5.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  894,08 EUR; (od 21.5.2020 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2020  znaša  940,58 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec marec 2020 (zadnji znani podatek) znaša 1.758,27 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec marec 2020 (zadnji znani podatek ) znaša 1.146,11 EUR


 
  

 
 
 

Velja od 15. 4. 2020 do 20. 5. 2020

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 4 .2020 do 20. 5. 2020

Prehrana med delom se od 1.1. 2020 izplačuje v višini 5,00 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,76 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina od 1. 1. 2020 naprej 1.000,00 EUR
                                         

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2020 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 460,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 689,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 919,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 919,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.606,16 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.262,16 EUR (od 15.4.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.081,85 EUR (od 15.4.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  901,54 EUR; (od 15.4.2020 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2020  znaša  940,58 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec februar 2020 (zadnji znani podatek) znaša 1.799,66 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec februar 2020 (zadnji znani podatek ) znaša 1.169,91 EUR


 
  

 
 
 

Velja od 16. 3. 2020 do 14. 4. 2020

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 16. 3 .2020 do 14. 4. 2020

Prehrana med delom se od 1.1. 2020 izplačuje v višini 5,00 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,76 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina od 1. 1. 2020 naprej 1.000,00 EUR
                                         

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2020 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 460,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 689,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 919,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 919,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.706,60 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.297,31 EUR (od 16.3.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.111,98 EUR (od 16.3.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  926,65 EUR; (od 16.3.2020 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2020  znaša  940,58 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec januar 2020 (zadnji znani podatek) znaša 1.806,50 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec januar 2020 (zadnji znani podatek ) znaša 1.172,56 EUR


 
  

 
 
 

Velja od 17. 2. 2020 do 15. 3. 2020

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 17. 2 .2020 do 15. 3. 2020

Prehrana med delom se od 1.1. 2020 izplačuje v višini 5,00 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,76 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina od 1. 1. 2020 naprej 1.000,00 EUR
                                         

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2020 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 460,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 689,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 919,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 919,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.568,32 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.282,18 EUR (od 17.2.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.099,01 EUR (od 17.2.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  915,85 EUR; (od 17.2.2020 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2020  znaša  940,58 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec december 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.855,25 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec december 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.214,93 EUR


 
  

 
 
 

Velja od 15. 1. 2020 do 16. 2. 2020

Povračila stroškov v zvezi z delom

Velja od 15. 1 .2020 do 16. 2. 2020

Prehrana med delom se od 1.1. 2020 izplačuje v višini 5,00 EUR, v primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj 0,76 EUR za vsako uro dela nad 8 ur.

Prevoz na delo se izplačuje v višini stroškov javnega prevoza.

Regres za letni dopust - minimalna višina od 1. 1. 2020 naprej 1.000,00 EUR
                                         

Povračila stroškov za službena potovanja
se izplačujejo v višini zgornjega zneska Uredbe Vlade RS 
 od 1. 1. 2016 naprej

Dnevnice
                cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) ......... 21,39 EUR
                polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti) ................. 10,68 EUR
                znižana dnevnica ( od 6 do 8 ur) ......................................... 7,45 EUR

Kilometrina  se izplačuje v višini 0,37 EUR za kilometer

Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR


 

Ostali prejemki iz dela

Jubilejne nagrade pripadajo članom sindikata SDGD (za delo pri zadnjem delodajalcu) od 1. 1. 2020 naprej:
za 10 let delovne dobe ......... 460,00 EUR
za 20 let delovne dobe ......... 689,00 EUR
za 30 let delovne dobe ......... 919,00 EUR
za 40 let delovne dobe ......... 919,00 EUR


Odpravnina ob upokojitvi  se delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, izplača najmanj v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje  ......... (najmanj)   3.568,32 EUR.

Solidarnostne pomoči se izplačujejo za naslednje primere

- v primeru smrti delavca najmanj v višini 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.248,91 EUR (od 15.1.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti I. kategorije najmanj v višini 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ~ 1.070,50 EUR (od 15.1.2020).
- v primeru nastanka invalidnosti II. kategorije najmanj v višini 50% povprečne plače v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ~  892,08 EUR; (od 15.1.2020 naprej)
 

Informacije o plačah

Minimalna plača od 1. 1. 2020  znaša  940,58 EUR

Povprečna bruto plača v Sloveniji za mesec november 2019 (zadnji znani podatek) znaša 1.897,90 EUR

Povprečna neto plača v Sloveniji za mesec november 2019 (zadnji znani podatek ) znaša 1.234,75 EUR


 
  

 
 
 
Screenshot 24

Prostovoljna organizacija, ki je bila s s trani delavcev ustanovljena zato, da preko nje na organiziran način lahko izražajo svoje potrebe oziroma interese, ko gre za njihov ekonomski, gmotni in socialno položaj ter varstvi pravic delavcev. 

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.