Zaključna konferenca projekta

25. oktober 2016

V sredo, 19. oktobra 2016, smo v okviru projekta promocije zdravja Gradim zdravo izvedli zaključno konferenco projekta, kateri sta se pridružila tudi projekta Zdravi na kvadrat in 3xzdravo. Konferenca je potekala pod naslovom Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih.

Program konference promocije zdravja

V uvodu so udeležence nagovorili Samo Hribar Milič, direktor GZS, Dušan Semolič, predsednik ZSSS in Marjan Sušelj, v. d. direktorja ZZZS, ki so izpostavili pomembnost področja promocije zdravja ter izrazili zadovoljstvo, da je to področje povezalo delodajalce in delavce. Poudarili so, da le skupaj lahko naredimo konkretne spremembe na področju preventivnih ravnanj za bolj zdrava in varna delovna mesta ter splošno zdravje delavcev. Glede na podatke se vlaganja v preventivo in promocijo zdravja obrestujejo.

V nadaljevanju konference so bili preko sodelujočih partnerjev v projektu predstavljeni vsi trije projekti, v katerih je bilo največ dela opravljenega na terenu, v podjetjih. Od izboljšav oz. ergonomskih ureditev delovnih mest, predstavitve gibalnih vaj, posodobitve ocene tveganj, priporočil za skupne aktivnosti, do predstavitve absentizma zaradi mišično-kostnih obolenj. Ker so vsi projekti temeljili na aktivnem dogajanju, so tudi na konferenci udeleženci izvedli nekaj vaj za raztezanje in razgibavanje mišično-kostnega sistema.

Projektna skupina projekta Gradim zdravo 

Petra Flerin - projekt 3xzdravo in Alenka Dovč - projekt Zdravi na kvadrat

Promocija zdravja in preventivnih ravnanj je področje, kjer edino sodelovanje vseh vpletenih prinaša rezultate. Sašo Sršen iz podjetja Pisk, d. o. o., je predstavil ergonomska tveganja in oblikovanje ukrepov za izboljšanje delovn

ih mest ter posledično zmanjšanja obolenj in poškodb. Pri preoblikovanju in izboljševanju delovnih mest je poudaril, da je bistveno sodelovanje delavca, ki dela na določenem delovnem mestu, saj le on najbolje ve kje so pomanjkljivosti.

Podobno je opozorila tudi Andrea Margan, ki je predstavila vlogo zdravnikov medicine dela pri promociji na delovnem mestu, kot tudi pri izboljševanju delovnih mest. Njihova vloga namreč niso samo preventivni pregledi delavcev, temveč tudi sodelovanje z delodajalci pri izboljševanju delovnih mest, da v največji meri postanejo tudi zdrava delovna mesta.

S strani udeležencev konference je bilo izraženega kar precej zanimanja za sodelovanja v podobnih projektih. Nekateri pa so tudi že dobili ideje, kako bi v svojih sredinah lahko izvedli promocijo zdravja na aktiven način.

Video reportaža z zaključne konference

Več o projektih najdete na povezavah:

www.gzs.si/zgigm/gradim-zdravo

www.sdgd.si/projekt_promocije_zdravja

www.gzs.si/zdravi-na-kvadrat

pozdrav.gzs.si

 
 
 

Vabljeni na zaključno projektno konferenco

26. september 2016

V sredo, 19. oktobra 2016, bo potekala zaključna projektna konferenca »Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih«, ki jo pripravljamo skupaj z dvema podobnima projektoma: Zdravi na kvadrat in 3x Zdravo.
Konferenca bo potekala od 10. do 14. ure, v dvorani A na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.
Število udeležencev je omejeno na 100, obvezne so predhodne prijave na e-naslov: valentina.kuzma@gzs.si, sdgd@sindikat.zsss.si

Vabilo: Zaključna konferenca projektov Gradim zdravo, Zdravi na kvadrat, 3xZdravo

 
 

 
 
 

V juniju smo izvedli še zadnje delavnice

30. junij 2016

V juniju smo izvedli še pet delavnic promocije zdravja. Z delavnicami smo gostovali v Schiedlu Prebold, Goriških opekarnah v Renčah (dve delavnici), Tekolu Maribor in Asfaltih Ptuj.

Delavnice promocije zdravja so potekale po ustaljenem programu, tako smo udeležencem predstavili projekt promocije zdravja – Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci, ki ga izvajamo GZS ZGIGM, Zbornica VZD in SDGD Slovenije. Izvedeli so koliko bolniških odsotnosti je v gradbeništvu in katere so najpogostejše bolezni zaradi katerih obolevajo ter zakaj je izjavi o varnosti na delovnem mestu pomembna.
V praktičnem delu smo skupaj z udeleženci izvedli nekaj osnovnih preventivnih vaj, s poudarkom na preventivi za mišično-kostna obolenja. Z izvajanjem preventivnih vaj med delom in tudi v prostem času, lahko vsak človek (delavec) veliko pripomore k boljšemu počutju, bolj zdravemu delovnemu mestu in tudi boljšemu življenju na sploh.
Zaposlenim je bila dana pobuda, da dodajajo svoje predloge v »kotiček zdravja« in tako tudi sami poskrbijo za čim več aktivnega dogajanja med sodelavci.

Vodstvom in predstavnikom za VZD podjetij se zahvaljujemo, da so nam omogočili izvedbo delavnice!

Ena najbolj živahnih delavnic je bila v podjetju Schiedel, d. o. o., Prebold, udeleženci so sproti pokomentirali vaje, ki smo jih izvajali.


V družbi Goriške opekarne, d. d., Renče smo izvedli dve delavnici, prej pa smo si ogledali tudi del proizvodnje in skupaj z zaposlenimi poiskali nekaj izboljšav z vidika zdravja pri delu, ki jih lahko izvedejo.

Udeleženci delavnice v družbi Tekol, d. d., Maribor so bili z delavnico zadovoljni, z velikim zanimanjem so prisluhnili uporabnim informacijam s katerimi lahko preprečujemo in zmanjšujemo vsakodnevne tegobe.

Delavnica v podjetju Asfalti, d. o. o., Ptuj je potekala v okviru dneva varnosti in zdravja pri delu, ki ga organizirajo vsako leto.

 
 
 

Delavnica promocije zdravja v Apnencu

26. maj 2016

V družbi Lafarge Cement in njenih hčerinskih družbah so v maju organizirali vsakoleten teden varnosti in zdravja pri delu. V okviru tega tedna so nas povabili, da v družbi Apnenec, d. o. o., Zidani most izvedemo delavnico promocije zdravja. Pred pričetkom delavnice so za zaposlene pripravili tečaj varnega ravnanja z motorno žago, na delavnici pa smo jim predstavili teme naših delavnic. Tako smo jih seznanili s promocijo zdravja, izjavo o varnosti, podatki o bolniških odsotnostih ter jih povabili k skupnemu ustvarjanju kotička promocije zdravja. V aktivnem delu delavnice, smo jih seznanili kako lahko sami prispevajo k zmanjšanju posledic dela, kjer smo predstavili vaje za raztezanje in krepitev mišic, s poudarkom na preventivi pred mišično-kostnimi obolenji.

Udeleženci so bili s predstavitvijo zadovoljni in glede na povratne informacije so veliko vaj tudi že preizkusili v praksi. V tej družbi za varna in zdrava delovna mesta skrbijo prav vsi zaposleni. Med predstavitvijo družbe smo izvedeli tudi to, da so že več kot 2900 dni brez nezgode na delovnem mestu, ki bi se končala z bolniškim staležem.

Zahvaljujemo se predstavnikom VZD in vodstvu družbe, ker so nas povabili in omogočili izvedbo delavnice!
 

 
 
 

S promocijo zdravja med študenti

24. maj 2016

V okviru projekta smo delavnico promocije zdravja izvedli tudi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v okviru predmeta Operativno gradbeništvo. Teme delavnice smo prilagodili študentom, predstavili smo jim naš projekt promocije zdravja, kjer je poudarek na mišično-kostnih obolenjih. Seznanili smo jih z osnovnimi informacijami o inšpektorskih pregledih varnosti in zdravja pri delu, kaj je izjava o varnosti in zdravju pri delu ter jim predstavili panožno statistiko bolniških odsotnosti. Pri vajah je bil poudarek na vajah za zdrav hrbet. Vsekakor bi bilo dobrodošlo in si bomo tudi v prihodnje prizadevali, da bi se informacije o varnosti in zdravju pri delu vnesle v šolski kurikulum, saj mnogo mladih ob vstopu na trg dela o tem področju nima nobenih informacij. Odziv študentov in profesorjev je bil pozitiven.

 
 
 

Delavnica promocije zdravja v SGP Pomgrad

17. maj 2016

Šesto delavnico promocije zdravja smo izvedli v družbi SGP Pomgrad, d. d., Murska Sobota. Pred začetkom smo si ogledali delo na gradbišču hotela MOND v Šentilju, videno smo potem vključili v predavanje in vaje.

Delavnica promocije zdravja je potekala po ustaljenem programu, udeležencem smo predstavili projekt promocije zdravja – Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci, ki ga izvajamo GZS ZGIGM, Zbornica VZD in SDGD Slovenije. Izvedeli so koliko bolniških odsotnosti je v gradbeništvu in katere so najpogostejše bolezni zaradi katerih obolevajo ter zakaj je izjavi o varnosti na delovnem mestu pomembna.
Predstavnik za VZD iz njihove družbe je predstavil njihove aktivnosti na področju varstva in zdravja pri delu, s poudarkom na aktivnostih promocije zdravja, ki jih že izvajajo.
V praktičnem delu smo skupaj z udeleženci izvedli nekaj osnovnih preventivnih vaj, s poudarkom na preventivi za mišično-kostna obolenja. Z izvajanjem preventivnih vaj med delom in tudi v prostem času, lahko vsak človek (delavec) veliko pripomore k boljšemu počutju, bolj zdravemu delovnemu mestu in tudi boljšemu življenju na sploh.
V družbi že imajo kotiček za promocije zdravja, kjer dobijo vse informacije o dogajanjih ter koristne informacije o zdravem načinu življenja. Eden izmed ciljev ekipe, ki skrbi za promocijo zdravja, je, da bodo na vseh njihovih gradbiščih glavni kontejner opremili s tablami za promocijo zdravja, kjer bodo objavljali informacije za varno in zdravo delo ter zdrav način življenja.
Zaposlenim je bila dana pobuda, da dodajajo svoje predloge v »kotičke zdravja« in tako tudi sami poskrbijo za čim več aktivnega dogajanja med sodelavci.

Zaposleni so bili z vsebino delavnice zadovoljni, kar se je videlo že med samo delavnico. Vodstvu in predstavnikom za VZD podjetja se zahvaljujemo, da so nam omogočili izvedbo delavnice!
 

 
 
 

Začeti je treba pri sebi

13. maj 2016

V petek, 13. maja, se je sestal izvršni odbor SDGD Slovenije, na katerem so sindikalni zaupniki predlagali, da tudi na sejah izvedemo nekaj vaj, ki jih izvajamo v okviru projekta promocije zdravja. Vaje so pokazali sindikalni zaupniki iz družb, kjer smo že izvedli delavnico. So se pa izvajanja vaj z veseljem lotili prav vsi prisotni, saj je bilo med dolgotrajnim sedenjem več kot dobrodošlo. Obenem pa smo pojasnili kakšne vaje delamo in zakaj so dobre ter jih pozvali, da te vaje lahko delajo vsi med delom oz. doma.

 

 
 
 

Izvedli smo delavnico v Stavbarju IGM

10. maj 2016

Peto delavnico promocije zdravja smo izvedli v družbi Stavbar IGM, d. o. o., Hoče, kjer smo si pred začetkom ogledali del proizvodnje in nekaj tipičnih delovnih mest. Na predavanju in pri vajah smo tako lahko opozorili na izvajanje preventive na določenih delovnih mestih.

Delavnica promocije zdravja je potekala po ustaljenem programu, tako smo udeležencem predstavili projekt promocije zdravja – Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci, ki ga izvajamo GZS ZGIGM, Zbornica VZD in SDGD Slovenije. Izvedeli so koliko bolniških odsotnosti je v gradbeništvu in katere so najpogostejše bolezni zaradi katerih obolevajo ter zakaj je izjavi o varnosti na delovnem mestu pomembna.
V praktičnem delu smo skupaj z udeleženci izvedli nekaj osnovnih preventivnih vaj, s poudarkom na preventivi za mišično-kostna obolenja. Z izvajanjem preventivnih vaj med delom in tudi v prostem času, lahko vsak človek (delavec) veliko pripomore k boljšemu počutju, bolj zdravemu delovnemu mestu in tudi boljšemu življenju na sploh.
Zaposlenim je bila dana pobuda, da dodajajo svoje predloge v »kotičke zdravja« in tako tudi sami poskrbijo za čim več aktivnega dogajanja med sodelavci.

Zaposleni so bili z vsebino delavnice zadovoljni, še posebno s praktičnim delom, kar se je videlo med samo delavnico. Vodstvu in predstavnikom za VZD podjetja se zahvaljujemo, da so nam omogočili izvedbo delavnice!

 
 
 

Delavnici v Salonitu

21. april 2016

Naslednji dve delavnici smo izvedli v Salonitu, d. d. in Salonitu INDE, d. o. o. v Anhovem.
Udeležencem delavnic smo predstavili projekt promocije zdravja – Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci, ki ga izvajamo GZS ZGIGM, Zbornica VZD in SDGD Slovenije. Izvedeli so koliko bolniških odsotnosti je v gradbeništvu in katere so najpogostejše bolezni zaradi katerih obolevajo ter kako lahko aktivno sodelujejo pri izjavi o varnosti na delovnem mestu.
V praktičnem delu smo udeležencem prikazali in skupaj z njimi izvedli nekaj preventivnih vaj, s katerimi lahko sami veliko pripomorejo k boljšemu počutju in so ena od majhnih sprememb, s katerimi lahko sami pripomorejo k bolj zdravemu delovnemu mestu. Poudarek pri vajah je bil na preventivi za mišično-kostna obolenja.
V uvodni predstavitvi aktivnosti promocije zdravja v podjetju smo izvedeli, da si prizadevajo za vzpostavitev kotička promocije zdravja, katerega postavitev spodbujamo tudi v projektu. Zaposlenim je bila dana pobuda, da dodajajo svoje predloge v »kotičke zdravja« in tako tudi sami poskrbijo za čim več aktivnega dogajanja med sodelavci.

Zaposleni so bili z vsebino delavnice zadovoljni, še posebno s praktičnim delom. Vodstvu in predstavnikom za VZD podjetja se zahvaljujemo, da so nam omogočili izvedbo delavnic!
 

 
 
 

Delavnica v Segrapu in Biotermah

4. april 2016

V prostorih Bioterm smo izvedli drugo delavnico promocije zdravja, ki so se je udeležili zaposleni iz Segrapa Ljutomer in Bioterm.
Udeležencem delavnice smo predstavili projekt promocije zdravja – Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci, ki ga izvajamo GZS ZGIGM, Zbornica VZD in SDGD Slovenije. V okviru delavnice so udeleženci izvedeli koliko bolniških odsotnosti je v gradbeništvu in katere so najpogostejše bolezni zaradi katerih obolevajo ter kako lahko aktivno sodelujejo pri izjavi o varnosti na delovnem mestu. Preko preventivnih vaj, ki smo jih skupaj izvedli, so se seznanili s katerimi majhnimi spremembami lahko sami pripomorejo k bolj zdravemu delovnemu mestu, poudarek je bil na preventivi za mišično-kostna obolenja.
Delavcem je bila dana pobuda, da soustvarjajo kotiček za promocijo zdravja, kamor lahko dodajajo svoje predloge in tako vsi skupaj lahko poskrbijo za čim več aktivnega dogajanja med zaposlenimi.

Zaposleni so bili z vsebino delavnice zadovoljni, še posebno s praktičnim delom. Vodstvu in predstavnikom podjetja se zahvaljujemo, da so nam omogočili izvedbo delavnice!
 

 
 
 

Prva izvedena delavnica promocije zdravja na terenu

22. marec 2016

V okviru načrtovanih aktivnosti pri projektu promocije zdravja - Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci, ki ga izvajamo GZS ZGIGM, Zbornica VZD in SDGD Slovenije, je tudi izvedba delavnic v gradbenih podjetjih. 22. marca smo v podjetju Kograd IGEM Dravograd izvedli prvo izmed teh delavnic.

Gradbeništvo in industrija gradbenega materiala sta dejavnosti, kjer bi za zdravju prijazna delovna mesta morali skrbeti dnevno oz. bi delo morali biti organizirano tako, da je čim manj nevarno za zdravje delavca, zaradi česar se mu posledično delovna storilnost ne bo zmanjševala prekomerno. Pomembno je, da s promoviranjem in tudi konkretnimi ukrepi podjetja organizirajo spodbujanje preventivnih ravnanj pri delavcih, saj bi z njimi lahko v daljšem obdobju omogočili doseganje delovnih rezultatov in bolj zdravo življenje tudi v starosti.

Udeležencem delavnice smo predstavili kaj je promocija zdravja in kako lahko z majhnimi spremembami sami pripomorejo k bolj zdravemu delovnemu mestu, s poudarkom na preventivi za mišično-kostna obolenja. Zvedeli so kako lahko aktivno sodelujejo pri izjavi o varnosti na delovnem mestu. Udeležencem smo predstavili nekaj preventivnih vaj, ki smo jih skupaj izvedli. Poudarek je bil na vajah, s katerimi lahko delavci z rednim izvajanjem sami zmanjšajo posledice dela. Delavcem je bila dana pobuda, da soustvarjajo kotiček za promocijo zdravja in tako vsi skupaj lahko poskrbijo za čim več aktivnega dogajanja med zaposlenimi.

Delavnica je bila med udeleženci dobro sprejeta, vodstvu podjetja in predstavniku za VZD se zahvaljujemo, da so nam omogočili njeno izvedbo!
 

 
 
 

Predstavitve projekta

december 2015

V decembru smo naš projekt promocije zdravja predstavili na več dogodkih:

- 7. 12. 2015 na seji upravnega odbora GZS ZGIGM

dopis članom upravnega odbora

- 8. 12. 2015 na strokovni delavnici in mreženju o promociji zdravja


- 10. 12. 2015 na seji republiškega odbora SDGD Slovenije

 
 
 

Posvet ZZZS o promociji zdravja na delovnem mestu

26. in 27. november 2015

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 26. in 27. novembra pripravil posvet na temo Promocija zdravja na delovnem mestu – učinkovita orodja in dobre prakse, na katerem je bilo predstavljenih nekaj izmed projektov, ki jih sofinancira ZZZS.

Predstavljene so bile dobre prakse in rezultati preteklih projektov ter projektov, ki so v teku. Multimedijski zapis celotnega posveta je na voljo na spletni strani http://zrnozdravja.si/

Udeleženci posveta so z zanimanjem prisluhnili predstavitvam projektov.

 

Ker je najboljša promocija dober zgled, je bilo med posvetom poskrbljeno za predstavitev vaj, ki jih lahko izvajamo med daljšim sedenjem oz. pri sedečem delu.

 

Na posvetu smo predstavili tudi skupni projekt SDGD Slovenije, GZS ZGIGM in Zbornice VZD o promociji zdravja za manj mišično-kostnih obolenj.

»Promocija zdravja je tista, ki je način življenja. Tako je treba delati in živeti.« To je misel, ki je bila skupna vsem sodelujočim.

 
 
 

Posvet ZZZS - promocija zdravja na delovnem mestu

november 2015

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 26. in 27. novembra 2015 organizira strokovni posvet Promocija zdravja na delovnem mestu – učinkovita orodja in dobre prakse.
Na posvetu bodo predstavljena učinkovita orodja in dobre prakse ter sistemski izzivi pri zagotavljanju zdravih in varnih delovnih okolij. Na posvetu bo predstavljen tudi naš projekt »Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci«.

Vabljeni, da se ga udeležite!

Program posveta: Promocija zdravja na delovnem mestu - učinkovita orodja in dobre prakse

 
 
 

Vprašalnik o promociji zdravja v podjetjih

oktober 2015

Izvajanje promocije zdravja v podjetjih določa zakon o varstvu in zdravju pri delu, na njegovi podlagi je marca letos Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo smernice za promocijo zdravja. Pri aktivnostih v projektu želimo izhajati iz prakse, ki na področju promocije zdravja že poteka v podjetjih. Zato smo pripravili vprašalnik za podjetja, z njim želimo pridobiti podatke o trenutnem stanju na področju promocije zdravja. Veseli bomo, če si boste vzeli čas in ga izpolnili izpolnjenega pa poslali na e-naslov:  sdgd@sindikat-zsss.si ali zgigm@gzs.si

Vprašalnik za podjetja

 
 
 

Načrtovane aktivnosti

junij 2015

 • podrobna analiza absentizma zaradi mišično kostnih bolezni v podjetjih in družbah (vprašalniki za UPRAVO IN DELAVCE, objava strokovnih člankov, predstavitev projekta na posvetu ZZZS v Laškem 26. in 27.11.2015)
 • ocena stanja prek anketnikov in obdelave podatkov s strani deležnikov (članov ožje delovne skupine), pred mentorskim obiskom in kasneje po obisku gradbišča,
 • priprava informativnega tiskanega gradiva – informacijske mape za delodajalce in delavce,
 • priprava, oblikovanje, prevod, tisk, razdelitev in pošiljanje tiskanih projektnih gradiv (informacijske mape z info listi) delodajalcem in delavcem,
 • pregled in priprava nabora drugih že pripravljenih vsebin in rezultatov iz podobnih projektov promocije zdravja za delodajalce,
 • priprava nabora ustreznih vzpodbud in nagrad delavcem, ki so izboljšali svoje ravnanje na osebni skrbi za zdravje,
 • akcija na terenu - mentorski obisk gradbišč in opazovanje ravnanj delavcev; izvedba krajše praktične delavnice na gradbišču,
 • organizacija druženja gradbenih delavcev na malici ob zdravem obroku po zaključku mentorskega obiska na gradbišču,
 • organizacija zaključne konference projekta,
 • predlog vsebin za vključitev v kurikulum izobraževalnih programov na področju gradbeništva,
 • poskusna izvedba tematskega predavanja na izobraževalnih ustanovah in zainteresiranih organizacijah (ŠC Celje - Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, UL FGG, Alumni klub študentov CPU, …), spomladi 2016.
 
 
 
Screenshot 24

Prostovoljna organizacija, ki je bila s s trani delavcev ustanovljena zato, da preko nje na organiziran način lahko izražajo svoje potrebe oziroma interese, ko gre za njihov ekonomski, gmotni in socialno položaj ter varstvi pravic delavcev. 

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.