Člani imajo v sklopu brezplačne pravne pomoči tudi pravno in strokovno pomoč pri prijavi terjatev v prisilni poravnavi in terjatev iz stečajne mase. Pravna in strokovna pomoč se izvajata na območnih organizacijah, kjer so organizirani območni odbori SDGD. Seznam najdete na povezavi:     /obmocni_odbori/

Seznam prisilnih poravnav in stečajnih postopkov:

 
 
 

Stečajni postopek - Stavbar IGM, d. o. o., Miklavška cesta 40, Hoče

14. 11. 2016 Oklic o začetku stečajnega postopka Stavbar IGM; d. o. o., Hoče (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

Stečajni postopek - Gradis skupina G,  d. d., Ljubljana

17. 10. 2016 Oklic o začetku stečajnega postopka Gradis skupina G, d. d., Ljubljana (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: ZSSS Regijska organizacija zahodne Slovenije, Parmova 51, Ljubljana

Stečajni postopek - Begrad, d. d., Kočevarjeva ulica 4, Novo mesto

17. 9. 2014 Oklic o začetku stečajnega postopka Begrad, d. d., Novo mesto (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Dolenjska, Bela Krajina in Posavje, Cvelbarjeva 3, Novo mesto


Stečajni postopek - Sigmanova, d. o. o., Cesta Žalskega tabora 20, Žalec

15. 9. 2014 Oklic o začetku stečajnega postopka Sigmanova, d. o. o., Žalec (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Savinjska, Gledališka ulica 2, Celje

Stečajni postopek  - Begrad gradnje, d. o. o., Kočevarjeva ulica 4, Novo mesto

28. 7. 2014 Oklic o začetku stečajnega postopka Begrad gradnje, d. o. o., Novo mesto (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Dolenjska, Bela Krajina in Posavje, Cvelbarjeva 3, Novo mesto


Prisilna poravnava - Begrad gradnje, d. o. o., Kočevarjeva ulica 4, Novo mesto

26. 6. 2014 Oklic o začetku prisilne poravnave Begrad gradnje, d. o. o., Novo mesto (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Dolenjska, Bela Krajina in Posavje, Cvelbarjeva 3, Novo mesto


Stečajni postopek – Montaža Lendava, d. o. o.

20. 6. 2014 Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Montaža Lendava, d.o.o. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Pomurja, Mlinska 2, Lendava

Stečajni postopek - SGP TEHNIK, d. d., Škofja loka

9. 1. 2014 Oklic o začetku stečajnega postopka SGP TEHNIK, d. d., Škofja loka (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Gorenjske, Poštna ulica 4, Kranj


Stečajni postopek - Granit, d. d., Slovenska Bistrica

29. 7. 2013 Oklic o začetku stečajnega postopka Granit, d. d., Slovenska Bistrica (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

Stečajni postopek - Kovinotehna MKI, d. o. o., Podbevškova 15, Novo mesto

4. 6. 2013 Oklic o začetku stečajnega postopka Kovinotehna MKI, d. o. o., Novo mesto (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Dolenjska, Bela Krajina in Posavje, Cvelbarjeva 3, Novo mesto


Stečajni postopek - PGP Ljutomer, d. o. o.

23. 4. 2013 Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo PGP Ljutomer, d.o.o. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Pomurja, Mlinska 2, Lendava

Stečajni postopek - Gradbeno podjetje, d. d., Radlje ob Dravi

21. 12. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Gradbeno podjetje Radlje, d. d., Radlje ob Dravi (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

Stečajni postopek - Granit gradbeništvo, d. o. o., Slovenska Bistrica

23. 11. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Granit gradbeništvo, d. o. o., Slovenska Bistrica (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

Stečajni postopek - Kraški zidar, d. d., Sežana

14. 8. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka nad družbo Kraški zidar, d. d., Sežana (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Primorske in Notranjske, Partizanska 15, Sežana


Stečajni postopek - Primorje Inštalacije , d. o. o., Ajdovščina

22. 6. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Primorje Inštalacije, d. d., Ajdovščina (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Primorske in Notranjske, Partizanska 15, Sežana


Stečajni postopek - Primorje Avto servis, d. o. o., Ajdovščina

21. 6. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Primorje Avto servis, d. o. o., Ajdovščina (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Primorske in Notranjske, Partizanska 15, Sežana

 
 
 

 Prisilna poravnava - Kraški zidar,  d. d., Sežana

21. 6. 2012 Oklic o začetku prisilne poravnave nad družbo Kraški zidar, d. d., Sežana (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Primorske in Notranjske, Partizanska 15, Sežana

Stečajni postopek - Primorje, d. d., Ajdovščina

21. 6. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Primorje, d. d., Ajdovščina  (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Primorske in Notranjske, Partizanska 15, Sežana

Stečajni postopek - Elektra Storitve, d.o.o., Maribor

6. 6. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Elektra Storitve, d. o. o., Maribor (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

 

Prisilna poravnava - Stavbar IGM, d.o.o., Hoče

5. 4. 2012 Oklic o začetku prisilne poravnave Stavbar IGM, d. o. o., Hoče (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

Stečajni postopek - Gradbeno podjetje Bežigrad, d. d., Podmilščakova 24, Ljubljana

23. 3. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Gradbeno podjetje Bežigrad, d. d., Ljubljana (vir:AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova ulica 51, Ljubljana
 

Stečajni postopek - Podjetje za urejanje hudournikov, d. d., Hajdrihova 28, Ljubljana

23. 3. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Podjetje za urejanje hudournikov, d. d., Ljubljana (vir:AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova ulica 51, Ljubljana
 

Stečajni postopek - SCT PRIMORSKA, d. o. o., Koper

20. 3. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka SCT PRIMORSKA, d. o. o., Koper (vir:AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova ulica 51, Ljubljana

Stečajni postopek - Gramiz, d. d., Kočevje

6. 2. 2012 Oklic o začetku stečajnega postopka Gramiz, d. d., Kočevje (vir:AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova ulica 51, Ljubljana

Prisilna poravnava - Gradbeno podjetje Bežigrad, d. d., Ljubljana

30. 1. 2012 Oklic o začetku prisilne poravnave Gradbeno podjetje Bežigrad, d. d., Ljubljana (vir:AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova ulica 51, Ljubljana

Stečajni postopek - Ingrad Gramat, d. o. o., Celje

13. 12. 2011 Oklic o začetku stečajnega postopka Ingrad Gramat, d. o. o., Medlog 7, Celje (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zatopa: Območna organizacija ZSSS Savinjska, Gledališka 2, Celje

Stečajni postopek - Konstruktor Gratrans, d.o.o., Hoče

9. 12. 2011 Oklic o začetku stečajnega postopka Konstruktor Gratrans, d. o. o., Hoče (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

Stečajni postopek - GRADIS Gradbeno podjetje, Ljubljana, d.o.o.

8. 12. 2011 Oklic o začetku stečajnega postopka GRADIS Gradbeno podjetje, Ljubljana, d.o.o.  (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana

Stečajni postopek - Konstruktor VGR, d. o. o., Maribor

7. 11. 2011 Oklic o začetku stečajnega postopka Konstruktor VGR, d. o. o., Maribor (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor
 

Stečajni postopek - NGP Nizke gradnje, d. d., Ptuj

23. 8. 2011         Oklic o začetku stečajnega postopka NGP Nizke gradnje, d. d., Ptuj (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Spodnje Podravje, Čučkova ulica 1, Ptuj

Prisilna poravnava - Konstruktor VGR, d. o. o., Maribor

8. 8. 2011              Oklic o začetku prisilne poravnave Konstruktor VGR, d. o. o., Maribor (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

Stečajni postopek - IMP Klima Montaža, d. d., Ljubljana 

5. 7. 2011        
Oklic o začetku stečajnega postopka IMP Klima Montaža, d. d., Ljubljana (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana

Stečajni postopek - SCT, d.d., Ljubljana

15.06.2011         Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo SCT, d.d., Ljubljana (vir: AJPES)
 

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana

Stečajni postopek - Vemont, d.o.o. , Šoštanj

13.05.2011       Oklic o začetku stečajnega postopka nad družbo Vemont, d.o.o., Velenje (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območni odbor SSS Velenje, Trg mladosti 6, Velenje

Stečajni postopek -  EPG Instalacije, d. o. o., Grosuplje

9.05.2011             Oklic o začetku stečajnega postopka EPG INSTALACIJE, d.o.o. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana

Stečajni postopek -  GPG KIPKOP, d. o. o., Ljubljana 

11. 4. 2011           Oklic o začetku stečajnega postopka GPG KIPKOP; d.o.o., Ljubljana (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana

Prisilna poravnava -  Ingrad Gramat, d. d., Celje 

4. 4. 2011         Oklic o začetku postopka prisilne poravnave Ingrad Gramat, d.d., Celje (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Savinjska območna organizacija ZSSS, Gledališka 2, Celje

Stečajni postopek -  Gradis GP Gradnje, d. d., Ptuj

4.04.2011        Oklic o začetku stečajnega postopka Gradnis GP Gradnje, d.d., Ptuj (vir: AJPES) 

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organiziacija ZSSS Spodnje Podravje, Čučkova ulica 1, Ptuj 

Stečajni postopek -  GPG, d. d., Grosuplje

4. 4. 2011            Oklic o začetku stečajnega postopka GPG Grosuplje, d.d., Lj - Polje  (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana

Stečajni postopek - MTB, d. o. o., Maribor

21. 3. 2011      Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo MTB, d.o.o., Maribor (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

Stečajni postopek - Cestno podjetje Maribor, d. d., Maribor

23. 2. 2011       Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Cestno podjteje Maribor, d.d. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

Stečajni postopek -  Stavbar Gradnje, d. o. o., Maribor

3. 2. 2011          Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Stavbar Gradnje, d.o.o., Beloruska ulica 7, Maribor  (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Podravja in Koroške, Neratova 4, Maribor

Stečajni postopek - SCT GEM d.o.o. Mengeš

28. 1. 2011       Oklic o začetku stečajnega postopka SCT GEM Gradbena mehanizacija, d.o.o., Mengeš (vir: AJPES) 

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana

Prisilna poravnava - SCT d.d., Ljubljana

25. 1. 2011        Oklic o začetku postopka prisilne poravnave nad pravno osebo SCT, d.d., Ljubljana (vir: AJPES) 

16. 6. 2011        Ustavitev prisilne poravnave in začetek stečajnega postopka

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana

Stečajni postopek - Geodetski zavod Slovenije, d. d.

17. 1. 2011          Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Geodetski zavod Slovenije, d.d. (Vir: AJPES) 

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana

Stečajni postopek - Gradišče Cerknica, d.o.o.

18.01.2011          Sklep o ustavitvi prisilne poravnave in začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Gradišče Cerknica d.o.o. (vir: AJPES) 

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Primorske in Notranjske, Partizanska 15,  Sežana

Stečajni postopek - SCT Obrati, d.o.o.

10. 1. 2011           Sklep o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo SCT Obrati, d.o.o., Črnuče (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana

Stečajni postopek - SGP Zasavje, d. d., Trbovlje

20. 12. 2010          Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo SGP Zasavje, d.o.o. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Osrednjeslovenska območna organizacija ZSSS, Parmova 51, Ljubljana

Stečajni postopek - Gradbeništvo Lendava, d. o. o.

16. 11. 2010        Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Gradbeništvo Lendava, d.o.o. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Pomurja, Mlinska 2, Lendava

Stečajni postopek - Vegrad Montal , d. o. o.

4. 11. 2010      Sklep o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Vegrad MONTAL, d.o.o., Šoštanj  (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območni odbor SSS Velenje, Trg mladosti 6, Velenje


Stečajni postopek - Vegrad INDE d.o.o.

29. 10. 2010         Sklep o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Vegrad INDE, d.o.o., Velenje (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območni odbor SSS Velenje, Trg mladosti 6, Velenje

Stečajni postopek - Vegrad, d. d., Velenje

6. 10. 2010       Sklep o ustavitvi postopka prisilne poravnave in začetku stečajnega postopka Vegrad, d. d. (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območni odbor SSS Velenje, Trg mladosti 6, Velenje 

Stečajni postopek - Pleskar, d. d., Ptuj

18. 9. 2009       Oklic o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo Pleskar, d. d., Ptuj (vir: AJPES)

Člane sindikata SDGD zastopa: Območna organizacija ZSSS Sp. Podravje, Čučkova 1, Ptuj

  

 
 
 
Screenshot 24

Prostovoljna organizacija, ki je bila s s trani delavcev ustanovljena zato, da preko nje na organiziran način lahko izražajo svoje potrebe oziroma interese, ko gre za njihov ekonomski, gmotni in socialno položaj ter varstvi pravic delavcev. 

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.