Podpisali novo kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti
15.12.2015

Predstavniki GZS ZGIGM, ZDS Sekcije za gradbeništvo in Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije so včeraj podpisali novo Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti.
Ob podpisu so povedali, da je kolektivna pogodba eden od korakov, ki jih je potrebno narediti za izboljšanje stanja v gradbeni dejavnosti. Kolektivna pogodba pomeni prednost za obe strani in je uravnotežena glede na trenutne razmere v dejavnosti.

Izjava za javnost ob podpisu kolektivne pogodbe
 

Kolektivna pogodba bo začela veljati 1. januarja 2016.

>>>>več
Podpis nove Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
12.12.2015

Po skoraj dvoletnih pogajanjih sta pogajalski skupini zaključili pogajanja in parafirali novo kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti, ki so jo na svojih organih potrdili tudi člani delodajalskih organizacij in sindikata.
Kolektivno pogodbo bodo podpisali predstavniki delodajalcev:
• Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, predsednik UO Branko Žiberna
• Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za gradbeništvo, predsednik Lovrenc Krapež
in predstavniki delavcev:
• Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, predsednik Dušan Zelenjak

Podpis bo potekal v ponedeljek, 14. decembra 2015, ob 10. uri, na GZS, Dimičeva 13, v Ljubljani (dvorana E medetaža).
Po podpisu bo potekala tiskovna konferenca, na kateri bodo predstavniki obeh strani dali izjavo za javnost in bodo na voljo za dodana vprašanja. Obe pogajalski strani podpis pogodbe štejeta kot velik uspeh, saj je bila podpisana v razmerah, ki so panogi in njenim zaposlenim izrazito nenaklonjene.več
10. december - dan človekovih pravic
10.12.2015

Ob 10. decembru, mednarodnem dnevu človekovih pravic, želimo letos v ZSSS opozoriti na temeljno pravico vsakega posameznika do dela in do počitka ter prostega časa. S tem se pridružujemo akciji Dan DeloDružina (Dan DD), ki je namenjena ozaveščanju o pomembnosti uspešnega usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja tako za dobrobit zaposlenih, kot tudi za delodajalce.

Gradivo z novinarske konference: 

Uravnotežimo čas za delo in čas za družino (A. Poje)

Uravnotežimo čas za delo in čas za družino (I. Štamfelj)

 več
Kongres EFBWW
30.11.2015

V Varšavi je konec preteklega tedna, 26. in 27. novembra, potekal dvanajsti kongres EFBWW – Evropske zveze gradbenih in lesnih delavcev, katere član je tudi SDGD Slovenije.
Delegati so izvolili novo vodstvo organizacije, za predsednika je bil izvoljen Dietmar Schäfers, za generalnega sekretarja Sam Hägglund, odbor za gradbeništvo pa bo vodil Gunde Odgaard.

Na kongresu je bil potrjen tudi program dela za obdobje 2016-2019. Glavne prioritete dela v novem mandatnem obdobju bodo:
- skrb za zaposlovanje za nedoločen čas, usposabljanje za prezaposlitve in zaščita delavcev,
- zaščita pravice do stavke in pravice do združevanja,
- varovanje pravice do enake obravnave, enakih možnosti in boj proti diskriminaciji,
- boj proti izkoriščanju in izigravanju socialnih pravic delavcev,
- pomoč vzhodno evropskim sindikatom pri krepitvi sindikalnega delovanja,
- zagovarjanje in sodelovanje v socialnem dialogu, kolektivnem pogajanju in delavski participaciji,
- skrb za povečanje varnosti in zdravja na delovnih mestih,
- sodelovanje z evropskimi sveti delavcev.
- sodelovanje z drugimi sindikalnimi zvezami in aktivno sodelovanje z evropskimi socialnimi partnerji.

 več
Izjava ZSSS ob sprejetju sprememb Zakona o minimalni plači
25.11.2015

V Državnem zboru so poslanci 24. novembra 2015 soglasno izglasovali spremembo definicije minimalne plače, s katero se iz nje izločajo dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo.

To je za delavce, prejemnike minimalne plače velik dan. Popravlja se namreč definicija minimalne plače zaradi katere so do sedaj vsi, ne glede na pogoje dela, prejemali enako plačilo v višini 790,73 EUR bruto. Po 20 letih se tako odpravlja neenaka obravnava delavcev, prejemnikov minimalne plače, ki opravljajo svoje delo v neugodnem delovnem času (ponoči, v nedeljah in na proste dneve po zakonu) in ki sedaj prejmejo enako plačilo kot tisti delavci, prejemniki minimalne plače, ki dela v teh pogojih ne opravljajo. Prav tako se odpravlja neenaka obravnava zaposlenih znotraj istega podjetja, saj je danes priznan in izplačan dodatek za delo v neugodnem delovnem času, v skladu z zakonom o delovnih razmerjih le tistim zaposlenim katerih plača presega minimalno plačo. V ZSSS smo veseli, da so poslanci DZ prepoznali krivico, s katero se soočajo najranljivejši na trgu dela, torej tisti, ki delajo cel mesec pa zaslužijo tako malo, da morajo dostikrat pomoč iskati še na Rdečem Križu in Karitasu, da sploh lahko preživijo, in da so podprli naš predlog sprememb zakona. Ta težko pričakovana sprememba definicije minimalne plače bo delavcem olajšala življenje in obenem vsaj delno odpravila neenako obravnavo zaposlenih, prejemnikov minimalne plače.
 več
Kje je polna verižna in solidarna odgovornost?
2.11.2015

Državni zbor je v sredo, 27. oktobra sprejel nov zakon o javnem naročanju, ki v slovenski pravni red med drugim prenaša dve evropski direktivi.
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je prejšnji teden ob obravnavi v DZ med glavnimi vsebinskimi spremembami po poročanju medijev naštel, da se »enotno ureja splošno in infrastrukturno javno naročanje, da se prilagajajo mejne vrednosti naročil, da se precej postopkov skrajšuje in poenostavlja, da naj bi bilo manj možnosti za zlorabe pri pritožbah ter da bo komunikacija med naročnikom in ponudnikom tekla po elektronski poti.«
Na novo se določa pogoj, da morajo imeti izbrani ponudniki poravnane obveznosti do delavcev, na nekaterih (!) področjih, npr. pri naročanju inženirskih storitev, pa so tudi prepovedali ceno kot edini kriterij izbire. Zakon s kriterija najnižje cene prehaja na kriterij ekonomsko najugodnejše ponudbe. Naročniki bodo tako lahko (!) upoštevali tudi okoljske in socialne kriterije.

Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), katerega član je tudi Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije (SDGD) smo imeli kar nekaj pripomb na predlog novega ZJN, predvsem na področju ustrezne implementacije t. i. »horizontalne socialne klavzule« ter izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Še posebej pa izpostavljamo naslednje vprašanje: kje je polna verižna in solidarna odgovornost po celotni podizvajalski verigi? Kje je uzakonitev tega, da je glavni izvajalec odgovoren za poplačilo plač in prispevkov delavcev, ki delajo pri katerem koli podizvajalcu na katerem koli nivoju, v kolikor jih podizvajalec ne plača? Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2009 o družbeni odgovornosti podizvajalskih podjetij v proizvodni verigi (2008/2249(INI)) je recimo v 15. točki zapisala da je EP prepričan, da bi instrument Skupnosti o verižni odgovornosti koristil delavcem, pa tudi organom držav članic, delodajalcem, zlasti pa malim in srednje velikim podjetjem, v boju proti sivi ekonomiji, saj bi jasna in pregledna pravila Skupnosti sumljive izvajalce izločila s trga in s tem izboljšala delovanje notranjega trga.

Pripombe ZSSS in SDGD na predlog zakona o javnem naročanjuveč
Svetovni dan dostojnega dela
7.10.2015

7. oktober je svetovni dan dostojnega dela. Dostojno delo, socialna zaščita in varnost so osnovne pravice vsakega zaposlenega. Vsaj v razvitih družbah naj bi bilo tako, vendar podatki kažejo, da je vedno več revnih zaposlenih, več prekarnega dela in vedno več oblik dela, ki ne zagotavljajo ljudem, da bi s svojim delom zaslužili za preživetje.

Na letošnji svetovni dan dela se tudi v SDGD Slovenije pridružujemo Evropski zvezi gradbenih in lesnih delavcev in Svetovni zvezi gradbenih in lesnih delavcev pri zahtevi, da se ukinejo prakse prekarnega dela v gradbenih dejavnostih. Prekarno delo vključuje delo preko podizvajalcev, začasna in občasna dela ter oblike nelegalnega dela, ki delavcem ne zagotavljajo socialne varnosti in tudi ne varnih in zdravih delovnih mest.

Današnji dan je tudi globalni dan akcije v družbi LafargeHolcim. Ob združitvi je bila podana zaveza za varna in zdrava delovna mesta, ki so ga predstavljali kot enega od temeljnih faktorjev. Vendar je preko 300 ljudi umrlo med delom v družbi v zadnjih štirih letih. Skoraj 90% umrlih je bilo zaposlenih pri podizvajalcih ali preko drugih oblik dela.

Zato ob današnjem dnevu akcije pozivamo delodajalce, da opustijo prakse prekarnega dela in ostalih oblik začasnega dela ter uredijo delovna mesta, ki ne spoštujejo standardov varstva in zdravja pri delu, ne prinašajo socialne zaščite ter poskrbijo za zaposlitve delavcev, kjer bo njihovo delo cenjeno in bodo lahko tako imeli možnost zaslužiti za normalno in dostojno življenje.

Dostojno delo in izkoreninjenje revščine bi morala biti glavna cilja vsake politike in tudi vsakega družbeno odgovornega podjetja. Vsekakor nam ne sme biti cilj povečevanje števila revnih, ampak zmanjšanje revščine na svetu, kar zagotovo lahko dosežemo z uveljavljanjem dostojnega dela oz. delovnih mest.

Globalni dan akcije - plakat
 več
Glas mladih v sindikatu
25.09.2015

Sindikat delavcev v gradbeništvu iz Srbije je med 21. in 23. septembrom je v Beogradu organiziral mednarodno konferenco na temo »kako vključiti »glas mladih« v sindikate in kakšno vlogo imajo mladi v sindikatu«. S strani SDGD Slovenije sta se konference udeležila Zala Turšič in Želimir Stanič.

Več si lahko preberete v poročilu s konference (kliknite za ogled).
 več
Pobuda za spremembo je bila oddana
11.09.2015

Že v prvih dneh zbiranja podpisov smo sindikati zbrali zakonsko predpisanih pet tisoč podpisov za spremembo definicije minimalne plače, zato je bila predsedniku državnega zbora podana pobuda, da se zbiranje podpisov zaključi. Skupaj je bilo zbranih več kot 11 tisoč podpisov v podporo in včeraj so jih predstavniki sedmih sindikalnih central oddali v državni zbor.več
Podpiši se tudi ti!
17.07.2015

Od 1. septembra naprej lahko podporo spremembam defincije minimalne plače oddate na vseh upravnih enotah.

Spremenimo definicijo minimalne plače

spletna stran: minimalnaplaca.siveč
Čas za spremembo definicije minimalne plače
24.06.2015

ZSSS in ostale sindikalne centrale so zato začele kampanjo za spremembo definicije minimalne plače.
Potem, ko so predstavniki sindikalnih central v Državni zbor RS odnesli pobudo za spremembo zakona o minimalni plači, ki jo je s podpisi v kratkem času podprlo skoraj 30.000 državljank in državljanov, je predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez ZSSS uradno obvestil, da se bo zbiranje najmanj 5.000 podpisov na upravnih enotah v podporo spremembam zakona pričelo 1. septembra 2015. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi namreč določa, da se v primeru, ko 60-dnevni rok za zbiranje podpisov v celoti ali deloma pade v čas med 15. julijem in 31. avgustom, rok zbiranja podpisov določi tako, da začne teči 1. septembra.

V sklopu priprav in informiranja širše javnosti je ZSSS pripravila mednarodno konferenco, na kateri so bile predstavljene prakse iz tujine in stanje v Sloveniji ter tudi razlogi zakaj je sprememba definicije minimalne plače potrebna.

Kratek povzetek konference lahko preberete tukaj (kliknite).
 več
Dodaten termin za pridobitev certifikata
24.06.2015

V okviru projekta ISO CONSTRUCT je razpisan dodatni termin za brezplačno certificiranje nekvalificiranih gradbenih delavcev po standardu ISO 17024.

Certificiranje bo potekalo v učnih delavnicah Šolskega centra Celje, dne 2. 7. 2015, od 8.00 - 17.00 ure.

Več informacij je na voljo na spletni strani GZS ZGIGM (kliknite za ogled).


 več
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.