Apel BWI: Nič več umiranja v imenu športa!
9.06.2016

Ta teden se začne evropsko prvenstvo v nogometu in četudi smo veseli ob ogledovanju, se ne moremo več obračati stran ob izkoriščanju, goljufanju, poškodbah in celo umiranju delavcev, ki gradijo prizorišča največjih športnih dogodkov, kot so svetovno prvenstvo v nogometu in olimpijske igre.
V Katarju se dogaja zgodba o modernem suženjstvu, kjer delavci umirajo v imenu športa. Na žalost FIFA sem ter tja obljubi, da bo zahtevala odgovornost, vendar se nič ne spremeni. Delavci v Katarju, so še vedno izpostavljeni nemogočim delovnim pogojem in nimajo niti osnovnih delavskih pravic. V zadnjem tednu je umrlo 11 delavcev migrantov v Katarju.

FIFA in vlada Katarja niti ne vodita evidence o nesrečah in umrlih na uradnih straneh svetovnega pokala. O nesrečah se pogosto niti ne poroča, ker v državi ni učinkovite delovne inšpekcije. Do sedaj je na gradbiščih svetovnega pokala v nogometu v Katarju umrlo najmanj 1200 delavcev, številka pa je zagotovo še večja. BWI s strani delavcev dobiva poročilo o nesrečah pri delu, tudi s smrtnim izidom, čeprav bi bilo večino njih možno preprečiti s spoštovanjem standardov varnosti in zdravja pri delu.
Na žalost sta izkoriščanje in umiranje delavcev v imenu športa del Katarske nogometne zgodbe. Žal je tudi v drugih državah pri pripravah za večje športne dogodke že preveč delavcev izgubilo svoja življenja.

Dovolj je praznih obljub in ignoriranja s strani glavnih akterjev pri športnih dogodkih. Mednarodne športne organizacije, kot sta FIFA in IOC ter gradbene družbe in vlade držav so odgovorne za zagotovitev takšnih pogojev, da delavci ne bodo umirali med gradnjo športnih objektov.
Vsi delavci morajo imeti pravico, da se pridružijo sindikatu, da zaslužijo plačo, s katero bodo lahko preživeli in delo v varnem in zdravem okolju. Zahtevamo takojšnje ukrepanje, da se neha umiranje v imenu športa ter se delavcem, ki gradijo objekte za večje športne dogodke, zagotovijo delavske in človekove pravice!več
Ob obletnici podpisa prve kolektivne pogodbe
6.06.2016

4. junija je minilo že 79 let od podpisa prve kolektivne pogodbe za gradbene dejavnosti in ob obletnici so se tudi letos sestali člani republiškega odbora na slavnosti seji, na kateri so obeležili spomin na ta dogodek.
Slavnostna seja je potekala v petek, 3. junija, udeležence pa sta nagovorila Dušan Zelenjak, predsednik SDGD in Dušan Semolič, predsednik ZSSS.

Iz govora predsednika SDGD: »Danes imajo ceno samo stvari, ki se ne tičejo delavcev. Vse kar se tiče nas je nepomembno. Pa ni res, brez nas ni ničesar, zavedati se moramo, da smo med seboj soodvisni, delodajalci nas morajo nehati postavljati na stranski tir. Kaj ni že čas, da se vrne dostojanstvo delavcem, še posebej gradbenemu delavcu? Tu pa lahko največ naredimo sami, saj se moramo znati ceniti. Moramo se potruditi, da se začnemo vsi zavedati, da je poklic gradbenega delavca cenjen, da to ni kar tako, še posebej sedaj, ko so težnje po deregulaciji poklicev tako velike.
Kapital bo reven, če bodo revni delavci. Ali res kdo misli, da bo nekdo z minimalno plačo gradil, kupoval nove avte, zapravljal denar po raznih prireditvah? Če kdo, se ta močno moti.
Čas je, da se vsi zavemo, da so bogati delavci, znak bogate in socialne družbe. Take družbe, ki se ukvarja s izboljševanjem šolstva, izboljševanjem zdravstva, spodbujanjem inovativnosti, take družbe, ki skrbi za zadovoljstvo svojih državljanov - delavcev.«

Govor predsednika SDGDveč
Uporabne informacije
12.05.2016

V okviru projekta Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij, sofinanciranega s strani Evropske komisije v okviru Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije je nastala spletna stran z informacijami za napotene delavce.

http://www.napotenidelavci.si/ več
Ob 1. maju - prazniku dela
28.04.2016

1. maj je praznik dela. Praznujemo ga, ker imamo delo, praznujemo ga, ker obeležujemo dogodke iz preteklosti, ko so se delavci tudi z življenjem borili za pravice. Praznujemo ga, ker so delavske pravice človekove pravice, ki so velikokrat prezrte in po krivem osovražene, pa čeprav brez nas, delavcev, ni mogoče narediti ničesar. Prezrte so s strani naših politikov, ki smo jih izvolili. Nekateri bi jih celo ukinili v imenu gospodarskih spodbud.

Vendar ne pozabimo, da je gospodarstvo dobilo že velike odpustke. Npr. znižano prispevno stopnjo za pokojnino, kjer plačujejo samo 8,5 %, medtem ko delavci od svojih mizernih plač pa 15,5 %. Tako so dobili za darilo več milijard evrov, odpustek, ki jim je bil dan v imenu novih delovnih mest in konkurenčnosti gospodarstva, pa od tega ni bilo nič oz. vsaj ne veliko. Denar je izpuhtel, podjetja so šla v stečaj, odgovarjal ni nihče. Vendar zopet nekateri hočejo nove privilegije. Pravijo, da bodo potem odpirali nova delovana mesta, da bodo bolj konkurenčni. Oprostite - ali res kdo misli, da smo delavci slabši od osla? Ta namreč gre samo enkrat na led.

Čas je da rečemo »ne« in ne dovolimo več olajšav, ki ne pomagajo nikomur. Čas je, da zahtevamo višje plače, pošteno plačilo in delovni čas, ki je v okviru zakona.

Gradbena dejavnost je doživela popoln polom, vendar se tega mnogi niti ne zavedajo, saj počnejo stvari, ki so jih počeli pred krizo. Ne spoštujejo dialoga, pogajajo se z izsiljevanji, iz kolektivne pogodbe upoštevajo le določila, ki so po volji delodajalcem.
Ne, ne dovolimo tega. Vsak dan smo priča novim zgodbam, ki nas vračajo 6 let nazaj, vendar se te dogajajo danes.
Velikokrat sem že rekel, da je čas, da nekateri, ki niso sposobni odidejo, dajo prostor drugim, ki ne mislijo samo na lastne nizkotne interese, ampak so jim v interesu močna podjetja, socialna država in stabilno gospodarstvo.

1. maj je praznik, ko bi se morali postaviti z ramo ob rami vsi tisti, ki delamo in tisti, ki so ostali brez dela ter skupaj opozoriti na probleme.
1. maj ni politični praznik. To je praznik delavcev ne glede na spol, raso, veroizpoved, politično pripadnost. Zato ne dovolimo, da nam ga ukradejo za politične igrice, da v imenu delavskih pravic nabirajo svoje politične točke, ko pa pride plačilni dan pozabijo na vse.

Opozarjajmo, govorimo na glas, pomagajmo svojemu sodelavcu v težavah, vedno bodimo budni, vedno bodimo odprti za nove stvari in nikoli ne odnehajmo širiti solidarnosti. Sebičnost in individualizem nista prijatelja delavskih pravic, zato se povezujmo, širimo idejo o delavskih pravicah.

Vsem članicam in članom, delavkam in delavcem v gradbeništvu želim lepe praznike. Živel 1. maj!

Dušan Zelenjak, predsednik SDGD Slovenije

 

Prvomajske prireditve ZSSS 2016več
28. april – svetovni dan spomina na umrle delavce
28.04.2016

28. april je svetovni dan varnostni in zdravja pri delu ter sindikalni dan spomina na umrle in poškodovane delavce. Geslo mednarodnega sindikalnega dneva spomina je: »Spominjaj se umrlih in zagrizeno se bori za žive!«

3515 delavcev je umrlo v zabeleženih delovnih nesrečah v Evropski uniji v letu 2012 (zadnje leto zbranih podatkov). »Čas je za novo zakonodajo, delavci potrebujejo boljšo zaščito«, opozarjajo v Evropski konfederaciji sindikatov. Več >>>

11 delavcev je umrlo v gradbeništvu v zadnjih treh letih na gradbiščih in prizoriščih olimpijskih iger v Riu de Janeiru. »Toliko je uradno zabeleženih in to je rezultat pomanjkanja spoštovanja življenj delavcev. Sramotno je, da delodajalci in organizatorji olimpijskih iger postavljajo dobiček pred varnost in zdravje delavcev. Brazilski inšpektorji poročajo o suženjskih razmerah v gradbeništvu. Pri pripravah za zimske olimpijske igre v Južni Koreji sta umrla že 2 delavca. Pri gradnji objektov za svetovno nogometno prvenstvo je bilo poškodovanih že veliko delavcev. Takšni športni dogodki, ki jih spremlja ves svet bi morali biti zgled pozitivne prakse varnosti in zdravja pri delu in ne obratno.« Več >>>

Vsako leto po ocenah v Evropski uniji zaradi poklicnega raka umre 102.550 ljudi, od tega 440 v Sloveniji. Veliko teh smrti bi lahko preprečili s preventivnimi ravnanji pri izpostavljenosti rakotvornim delcem. S preventivnimi ukrepi bi lahko preprečili marsikatero smrtno nezgodo pri delu, le-teh je bilo v Sloveniji 24 v letu 2015. Področje poklicnih bolezni je še vedno neurejeno. Na vse to opozarjamo v ZSSS že več let. Več >>>

Vsak delavcev, ki se poškoduje ali umre na delovnem mestu je eden preveč. Skupaj lahko dosežemo spremembe, le ne sme nam biti vseeno za naše zdravje in življenje ter zdravje in življenje sodelavcev. Zahtevajmo v svojih sredinah, da bomo mi in naši sodelavci delo opravljali v varnih in zdravih razmerah!
 več
Seminar BWI - opolnomočenje žensk in mladih
12.04.2016

Mednarodna sindikalna centrala Building and Woodworkers International (BWI) se zaveda velikega pomanjkanja strategij vključevanja mladih in žensk v
sindikate, zato so v Beogradu organizirali mednarodni seminar, namenjen predstavitvi dobrih praks na tem področju ter predavanja o načrtovanju kampanj. Seminarja sta se udeležila tudi predstavnika SDGD Slovenije.

Udeleženci so izmenjali izkušnje iz svojih držav ter prišli do zaključka,
da se nacionalni konteksti, znotraj katerih delujejo, močno razlikujejo,
vendar je mogoče prepoznati nekatere skupne točke, kot so diskriminacija
pri zaposlovanju žensk, prevladujoči stereotipi, nizka stopnja zaposlovanja mladih, varčevalni ukrepi, ter vedno večji delež prekarnih zaposlitev. Vsi
našteti dejavniki na različne načine močno vplivajo na možnosti organiziranja sindikatov, kar pomeni, da se morajo ti pri svojem delu nujno lotiti analize situacije in prilagajanja strategij spremembam v družbi.

Več lahko preberete v poročilu (kliknite za ogled dokumenta).
 več
Delavnice promocije zdravja v gradbenih podjetjih
30.03.2016

Delovna mesta v gradbeništvu so zaradi narave dela precej obremenjujoča za zdravje delavcev, saj so delavci pri svojem delu izpostavljeni težkim obremenitvam, delu v prisiljenih položajih, ponavljajočim gibom, ropotu, vlagi, zaprašenosti, najrazličnejšim vremenskim pogojem idr.. Zaradi navedenih razlogov je med delavci v gradbeništvu veliko odsotnosti zaradi mišično kostnih obolenj, kar je tudi razlog številnih invalidskih upokojitev. Žal v Sloveniji bolezni mišično kostnih obolenj niso priznane kot poklicne bolezni, vendar so pri gradbenih delavcih te bolezni pogosto posledica dela v že navedenih pogojih.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki je začel veljati leta 2011, je določil tudi obveznost delodajalcev, da organizirajo promocijo zdravja na delovnem mestu. 6. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list DZ RS, št. 43/2011) določa: »Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.«

Zato je pomembno, da s promoviranjem in tudi konkretnimi ukrepi podjetja organizirajo spodbujanje preventivnih ravnanj pri delavcih, saj bi z njimi lahko v daljšem obdobju dosegli doseganje delovnih rezultatov in bolj zdravo življenje tudi v starosti.

V okviru načrtovanih aktivnosti pri projektu promocije zdravja - Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci, ki ga izvajamo GZS ZGIGM, Zbornica VZD in SDGD Slovenije, je tudi izvedba delavnic v gradbenih podjetjih. Delavnica se lahko šteje kot del načrtovane promocije zdravja, ki jo morajo po zakonu izvajati delodajalci.

V kolikor vas zanima sodelovanje in želite, da izvedemo delavnico tudi v vašem podjetju nas lahko kontaktirate preko e-pošte na naslov sdgd@sindikat-zsss.si ali po telefonu 01/43 41 220.

Več o projektu si lahko preberete tukaj (kliknite).
 več
Ob osmem marcu
8.03.2016

Že več kot sto let je svetovni dan žensk dan, ki je posvečen ženskam in njihovemu boju za pravice, za enake možnosti. 8. marca se spominjamo poti, ki so jo opravile ženske, da so uveljavile enakost pravic. Pred več kot sto leti so se ženske borile za osnovne oz. temeljne človekove pravice, kot je npr. volilna pravica. V sedanjem času gre predvsem izenačevanje pravic, za enake možnosti na vseh področjih – ekonomskem, socialnem in političnem.

Statistični podatki - ženske v Sloveniji (vir: Statistični urad RS)


 več
Višina minimalne plače za leto 2016
2.02.2016

V Uradnem listu RS št. 6/2016 je bila objavljena višina minimalne plače. Za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2016 dalje, znaša 790,73 eurov bruto.

Znesek minimalne plače (UL RS 6/2016)več
Prejemki po kolektivni pogodbi
15.01.2016

S 1. januarjem 2016 je začela veljati nova Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti. V zavihkih »plače« in »sindikalna lista« smo pripravili podatke o plačah in prejemkih po novi kolektivni pogodbi.

place.jpg         slikcasl.jpgveč
Ob koncu leta
29.12.2015

Spoštovane članice in člani,

zopet je leto pri koncu in to je čas, ko pogledamo nazaj in ugotavljamo kako uspešno je bilo iztekajoče se leto, vprašamo se ali smo postorili vse kar je potrebno ali bi lahko bilo kaj storili boljše.
Vedno je potrebno stremeti za novimi cilji. Eden izmed njih se je uresničil, saj smo 14.decembra 2015 podpisali novo Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti(KPgD). Po mnenju nekaterih je velik dosežek, osebno pa menim, da je minimum pravic, katere moramo vsi skupaj nadgrajevati in skrbeti, da se dosledno izvaja v praksi. Če ostane mrtva črka n
a papirju je bilo škoda vloženega truda in časa. Vsi skupaj moramo zahtevati, da se določbe izvajajo. Nič ni podarjenega in nič ni samoumevnega, to moramo jasno povedati tudi nečlanom, ki jih imamo med seboj, da uživajo privilegije, ki smo jih izborili člani sindikata.

bell3.jpgZato spoštovane članice in člani, delavke in delavci v gradbeništvu, vam in vašim družinam, glede na težka leta, ki so za nami v upanju in z željo na boljše čase, želim srečno novo leto 2016!

Dušan Zelenjak, predsednik SDGD Slovenije
 več
Objava kolektivne pogodbe v Uradnem listu
28.12.2015

V Uradnem listu RS, št. 101/2015, z dne 23. 12. 2015 je bila objavljena Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti, ki je bila podpisana v decembru in začne veljati 1. januarja 2016.

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (UL RS 101/2015)

 več
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.