Nov Zakon o čezmejnem opravljanju storitev
3.03.2017

V Uradnem listu št. 10/2017 je bil objavljen nov Zakon o čezmejnem opravljanju storitev, ki se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2018. V zakonu so določeni pogoji pod katerimi lahko pravne in fizične osebe (registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Sloveniji) začasno opravljajo storitve v drugi državi članici EU in obratno.

Osnovni namen zakona je uskladitev z evropsko zakonodajo in preprečevanje zlorab na področju napotitve delavcev v tujino. Zakon predpisuje načine in pogoje za čezmejnega opravljanja storitve, obveznosti delavca in delodajalca, postopek in pogoje za izdajanje obrazcev A1, za gradbene delavce pa je pomembna novost subsidiarna odgovornost, ki določa odgovornost glavnega naročnika do delavcev pri podizvajalcih.

Zakon o čezmejnem opravljanju storitev (UL RS 10/2017)
 več
Konferenca industrijskih in storitvenih sindikatov
16.02.2017

Danes, 16. februarja 2017, je potekala skupna konferenca industrijskih in storitvenih dejavnosti znotraj ZSSS. Konferenca je bila sklicana z namenom, da se postavijo osnove za skupno aktivnost na področju sprememb v plačnih sistemih in sprememb na področju delovnega časa.

V kolektivnih pogodbah dejavnosti so višine najnižjih osnovnih plač krepko pod minimalno plačo, tako da je večji osnovnih plač v tarifnih razredih nižji od minimalne plače, kar pomeni, da večina delavcev do petega ali šestega tarifnega razreda prejema minimalno plačo. Najnižja osnova plača za I. tarifni razred se v kolektivnih pogodbah giblje okoli 400 evrov bruto. Sindikati zasebnega sektorja so zato danes na konferenci postavili zahtevo, ki jo bodo posredovali delodajalcem, da je »najnižja osnovna plača za I. tarifni razred po kolektivni pogodbi dejavnosti minimalna plača«.

Druga zahteva je bila povezana z delovnim časom, saj je na tem področju največ kršenja zakonodaje. Stalne prerazporeditve delovnega časa, prekomerno opravljanje nadur, odrejanje dela v soboto, nedelje in praznike, preobremenjenost ter izgorevanje zaposlenih so postali kar pravilo in niso več izjema. Zahteva konference je bila, da se »problematika ureditve delovnega časa uvrsti na sejo Ekonomsko socialnega sveta, ki naj sprejme ustrezne ukrepe«.

Celotno konferenco si lahko pogledate na povezavi (kliknite za ogled)

Skupna izjava sindikatov zasebnega sektorja (kliknite za ogled)

Sprejeti sklepi konference:
1. Najnižja osnovna plača za I. tarifni razred v kolektivnih pogodbah dejavnosti je enaka minimalni plači.
2. Vsi sindikati, ki so sodelovali na konferenci, bodo delodajalskim organizacijam poslali zahtevo po spremembi tarifnega dela kolektivne pogodbe.
3. Problematika delovnega časa naj se uvrsti na sejo Ekonomsko socialnega sveta, ki naj sprejme ustrezne ukrepe.
4. Sindikati, udeleženci konference, podpiramo kampanjo ETUC za povišanje plač.

 več
Višina minimalne plače do 1. 1. 2017 naprej
9.02.2017

V Uradnem listu RS št. 4, z dne 27. 1. 2017, je bila objavljena nova višina minimalne plače. Za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2017 naprej znaša minimalna plača 804,96 evra bruto.

Znesek minimalne plače od 1. 1. 2017 naprej (UL RS 4/2017)

 več
Konferenca ZSSS o beli knjigi o pokojninah
10.01.2017

Danes (10. 1. 2016) je potekala konferenca ZSSS o beli knjigi o pokojninah, na kateri so sodelovali tudi člani republiškega odbora SDGD. Na konferenci so predstavniki sindikatov dejavnosti povezanih v ZSSS sprejeli stališča glede Bele knjige o pokojninah.
V stališčih so predstavljeni predlogi in zahteve ZSSS glede pokojninske reforme in so jih po končani konferenci predstavniki ZSSS vročili Vladi RS.

Odziv ZSSS na Belo knjigo o pokojninah (10. 1. 2017)
 več
Ob koncu leta
22.12.2016več
10. december – svetovni dan človekovih pravic
9.12.2016

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic ZSSS in vanjo vključeni dejavnosti opozarjamo, da so delavske pravice tudi človekove pravice. Letos smo opozorili na nujnost ničelne tolerance do vseh oblik nasilja na delovnem mestu in tudi doma. Splošna deklaracija o človekovih pravicah prepoveduje vse oblike diskriminacije in uveljavlja pravico vsakega človeka do življenja, dostojanstva, svobode in varnosti. Vsak zaposlen ima pravico do varnega delovnega okolja. Žal pa se je število primerov nasilja na delovnem mestu od krize naprej povečalo. Zato je nujno, da vsi skupaj vzpostavimo ničelno toleranco do nasilja in ob vsakršnem dogajanju nasilja ukrepamo.

Poziv ZSSS k ničelni toleranci do nasilja – ob svetovnem dnevu človekovih pravic
 več
Enake pravice in plačilo za vse delavce
8.12.2016

Evropska zveza delavcev lesnih in gradbenih dejavnosti EFBWW je danes organiziral »dan akcije«, na katerem želimo opozoriti na pomembnost enakega plačila za enako delo. Glavna zahteva na shodu je, da Evropska unija takoj zagotovi enake pravice, enako plačilo in enako obravnavanje vseh delavcev znotraj EU. To osnovno načelo mora zagotavljati zakonodaja Evropske unije, saj se le na ta način lahko zmanjša oz. odpravi socialni damping in izkoriščanje delavcev.

                www.stopsocialdumping.eu

       Podpišite peticijo:

        www.socialrightsfirst.euveč
Stečaja: Gradis skupina G in Stavbar IGM
15.11.2016

Okrožno sodišče v Ljubljani je 17. oktobra 2016 ustavilo postopek prisilne poravnave in začelo stečajni postopek nad družbo Gradis skupina G, Ljubljana.

Sklep o ustavitvi postopka ponovne prisilne poravnave in začetek stečaja nad družbo Gradis skupina G, d. o. o., Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana (vir: AJPES)

Okrožno sodišče v Mariboru je 14. novembra 2016 oklicalo začetek stečaja nad družbo Stavbar IGM, Hoče.

Oklic o začetku stečajnega postopka nad družbo Stavbar IGM, d. o. o., Miklavška cesta 40, Hoče (vir: AJPES)več
Zaključna konferenca projekta Gradim zdravo
25.10.2016

Gradbeništvo in industrija gradbenega materiala sta dejavnosti, kjer bi za zdravju prijazna delovna mesta morali skrbeti dnevno oz. bi delo morali biti organizirano tako, da je čim manj nevarno za zdravje delavca, zaradi česar se mu posledično delovna storilnost ne bo zmanjševala prekomerno. Pomembno je, da s promoviranjem in tudi konkretnimi ukrepi podjetja organizirajo spodbujanje preventivnih ravnanj pri delavcih, saj bi z njimi lahko v daljšem obdobju omogočili doseganje delovnih rezultatov in bolj zdravo življenje tudi v starosti.

V gradbeništvu so po propadu večjih gradbenih podjetij večinoma ostala majhna in srednja podjetja, ki večinoma nimajo zaposlenih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu, zato se praviloma na področju promocije izvaja manj aktivnosti. To je bil tudi eden izmed ključnih razlogov, da smo se odločili izvesti projekt promocije zdravja. Namen našega projekta Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično-kostnih obolenj med gradbenimi delavci je bil izboljšanje ozaveščenosti o promociji zdravja in spoznavanje zaposlenih s preventivnimi ravnanji za zmanjšanje mišično-kostnih obolenj, ki najpogosteje prizadenejo gradbene delavce.

V okviru projekta smo v sredo, 19. oktobra 2016, izvedli zaključno konferenco, na kateri sta pridružila tudi projekta Zdravi na kvadrat in 3xzdravo.

Več o konferenci in projektu Gradim zdravo si lahko preberete tukaj (kliknite).
 več
Apel BWI: Nič več umiranja v imenu športa!
9.06.2016

Ta teden se začne evropsko prvenstvo v nogometu in četudi smo veseli ob ogledovanju, se ne moremo več obračati stran ob izkoriščanju, goljufanju, poškodbah in celo umiranju delavcev, ki gradijo prizorišča največjih športnih dogodkov, kot so svetovno prvenstvo v nogometu in olimpijske igre.
V Katarju se dogaja zgodba o modernem suženjstvu, kjer delavci umirajo v imenu športa. Na žalost FIFA sem ter tja obljubi, da bo zahtevala odgovornost, vendar se nič ne spremeni. Delavci v Katarju, so še vedno izpostavljeni nemogočim delovnim pogojem in nimajo niti osnovnih delavskih pravic. V zadnjem tednu je umrlo 11 delavcev migrantov v Katarju.

FIFA in vlada Katarja niti ne vodita evidence o nesrečah in umrlih na uradnih straneh svetovnega pokala. O nesrečah se pogosto niti ne poroča, ker v državi ni učinkovite delovne inšpekcije. Do sedaj je na gradbiščih svetovnega pokala v nogometu v Katarju umrlo najmanj 1200 delavcev, številka pa je zagotovo še večja. BWI s strani delavcev dobiva poročilo o nesrečah pri delu, tudi s smrtnim izidom, čeprav bi bilo večino njih možno preprečiti s spoštovanjem standardov varnosti in zdravja pri delu.
Na žalost sta izkoriščanje in umiranje delavcev v imenu športa del Katarske nogometne zgodbe. Žal je tudi v drugih državah pri pripravah za večje športne dogodke že preveč delavcev izgubilo svoja življenja.

Dovolj je praznih obljub in ignoriranja s strani glavnih akterjev pri športnih dogodkih. Mednarodne športne organizacije, kot sta FIFA in IOC ter gradbene družbe in vlade držav so odgovorne za zagotovitev takšnih pogojev, da delavci ne bodo umirali med gradnjo športnih objektov.
Vsi delavci morajo imeti pravico, da se pridružijo sindikatu, da zaslužijo plačo, s katero bodo lahko preživeli in delo v varnem in zdravem okolju. Zahtevamo takojšnje ukrepanje, da se neha umiranje v imenu športa ter se delavcem, ki gradijo objekte za večje športne dogodke, zagotovijo delavske in človekove pravice!več
Ob obletnici podpisa prve kolektivne pogodbe
6.06.2016

4. junija je minilo že 79 let od podpisa prve kolektivne pogodbe za gradbene dejavnosti in ob obletnici so se tudi letos sestali člani republiškega odbora na slavnosti seji, na kateri so obeležili spomin na ta dogodek.
Slavnostna seja je potekala v petek, 3. junija, udeležence pa sta nagovorila Dušan Zelenjak, predsednik SDGD in Dušan Semolič, predsednik ZSSS.

Iz govora predsednika SDGD: »Danes imajo ceno samo stvari, ki se ne tičejo delavcev. Vse kar se tiče nas je nepomembno. Pa ni res, brez nas ni ničesar, zavedati se moramo, da smo med seboj soodvisni, delodajalci nas morajo nehati postavljati na stranski tir. Kaj ni že čas, da se vrne dostojanstvo delavcem, še posebej gradbenemu delavcu? Tu pa lahko največ naredimo sami, saj se moramo znati ceniti. Moramo se potruditi, da se začnemo vsi zavedati, da je poklic gradbenega delavca cenjen, da to ni kar tako, še posebej sedaj, ko so težnje po deregulaciji poklicev tako velike.
Kapital bo reven, če bodo revni delavci. Ali res kdo misli, da bo nekdo z minimalno plačo gradil, kupoval nove avte, zapravljal denar po raznih prireditvah? Če kdo, se ta močno moti.
Čas je, da se vsi zavemo, da so bogati delavci, znak bogate in socialne družbe. Take družbe, ki se ukvarja s izboljševanjem šolstva, izboljševanjem zdravstva, spodbujanjem inovativnosti, take družbe, ki skrbi za zadovoljstvo svojih državljanov - delavcev.«

Govor predsednika SDGDveč
Uporabne informacije
12.05.2016

V okviru projekta Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij, sofinanciranega s strani Evropske komisije v okviru Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije je nastala spletna stran z informacijami za napotene delavce.

http://www.napotenidelavci.si/ več
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.