6. kongres SDGD Slovenije
16.11.2017

 V petek, 17. novembra 2017, bo potekal 6. kongres Sindikata delavcev gardbenih dejavnosti Slovenije. Na njem bodo delegati izvolili novo vodstvo - predsednika, podpredsednika in člane nadzornega odbora. Na kongresu bodo obravnavali spremembe Statuta SDGD Slovenije, poročilo o preteklem obdobju in programske  usmeritve za novo petletno obdobje. več
8. kongres ZSSS
10.10.2017

V sredo, 4. oktobra 2017, je v Ljubljani potekal 8. kongres Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, kamor se povezuje tudi SDGD Slovenije. Delegati so na kongresu sprejeli poročilo o delu ZSSS v obdobju 2013 – 2017, program ZSSS za naslednjih pet let in resolucije kongresa. Izvolili so tudi novo predsednico, Lidijo Jerkič in sedem članski nadzorni odbor.

Iz Delavske enotnosti o kongresu: Novo vodstvo - nove prioritete

Intervju z Lidijo Jerkič (spletna stran ZSSS)

Intervju z Lidijo Jerkič (Radio SLO 1)več
Izteka se rok za izplačilo regresa za letni dopust
29.06.2017

Pravica do letnega dopusta in pravica do regresa za letni dopust sta povezani. Če ima delavec pravico do letnega dopusta, ima tudi pravico do izplačila regresa za letni dopust. Delodajalec mora delavcu izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, to je 804,96 evrov bruto. Za podjetja, ki jih zavezuje Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti pa je v njej določeno izplačilo regresa za letni dopust v višini 850,00 evrov bruto.
Delavcem, ki nimajo pravice do celotnega dopusta, pripada tudi regres za letni dopust v sorazmernem delu.

Regres za letni dopust mora delodajalec izplačati delavcu najkasneje do 1. julija tekočega leta. V primeru nelikvidnosti se lahko delodajalec in sindikat dogovorita za kasnejše izplačilo, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega leta.

Opozoriti velja, da Zakon o delovnih razmerjih in Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti določata le najmanjši znesek regresa za letni dopust, ki ga mora delodajalec izplačati delavcu. Delodajalec pa delavcem vedno lahko izplača večji znesek regresa za letni dopust.
 več
Ob obletnici podpisa prve kolektivne pogodbe
19.06.2017

4. junija je minilo že 80 let od začetka veljavnosti prve kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti in ob obletnici so se tudi letos sestali člani republiškega odbora na slavnosti seji, na kateri so obeležili spomin na ta dogodek.
Slavnostna seja je potekala v petek, 16. junija, udeležence pa sta nagovorila Dušan Zelenjak, predsednik SDGD in Dušan Semolič, predsednik ZSSS.
Iz govora predsednika SDGD: »Letošnje leto je še nekaj posebnega, saj je od podpisa kolektivne pogodbe minilo že 80 let. Veljati je začela 4. junija 1937. Na to smo lahko ponosni. Pri tem pa imam mešane občutke, saj je videti, kot da so takratni delodajalci bolj razumeli potrebe delavcev in je bila kolektivna pogodba v nekaterih postavkah dejansko boljša kot je današnja. Vidi se, da takrat delavci niso bili samo številka in strošek, ampak pomemben dejavnik v delovnem procesu. Obe strani sta se zavedali, da je pot do uspeha sodelovanje in dialog, danes pa gre vse na silo. Sprašujem se kaj je narobe, da se naši delodajalci ozirajo samo na stroške plač in na možnost lažjega odpuščanja. Pa saj ti dve stvari pomenita le malenkost na poti do uspešnega poslovanja

Govor predsednika SDGD

>>>več
Kampanja Varno delo na soncu
8.06.2017

Začela se je  slovenska kampanja VARNO DELO NA SONCU. Kampanja naj bi v naslednjih 20 letih postala stalnica, dokler vsi delodajalci in delavci ne bomo osveščeni o tveganjih za poklicno zdravje zaradi sevanja ultravijoličnih (UV) sončnih žarkov na delovnih mestih na prostem.

Ne le v poletnih mesecih ampak vse leto so delavci, ki svoje delo opravljajo na prostem, izpostavljeni UV sevanju sončnih žarkov. Gre za gradbene, cestne, luške delavce, smetarje, kmete, vrtnarje, ribiče, vzdrževalce električnega, vodovodnega in železniškega omrežja, poštarje, branjevke, gozdarje, solinarje, voznike, varnostnike na parkiriščih, policiste, vojake in še mnoge druge poklice.

UVA ultravijolično sevanje stara kožo, UVB sevanje pa povzroča na izpostavljeni koži opekline in posledično okvare DNK oziroma mutacije kožnih celic. Mutacije se nikoli do konca ne pozdravijo ter se zato seštevajo in lahko celo čez desetletja povzročijo kožnega raka. V Sloveniji za kožnim rakom vsako leto zboli več kot 3000 ljudi, od tega 700 za melanomom kot najnevarnejšo obliko. Vsako leto pri nas zaradi kožnega raka umre vsaj 150 bolnikov.

Kampanja je bila predstavljena na strokovnem srečanju z naslovom VARNO DELO NA SONCU, ki so ga 7. 6. 2017 v sodelovanju pripravili Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa iz Ljubljane, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana in Združenje slovenskih dermatovenerologov.

Kampanji se pridružuje tudi Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu. Kožni rak je namreč na slovenskem seznamu poklicnih bolezni razvrščen pod številko 36 med boleznimi, ki jih povzročajo neionizirna sevanja (ultravioletno, infrardeče, lasersko, mikrovalovno, električno in magnetno polje). Poklicnega kožnega raka je mogoče preprečiti z delodajalčevimi preventivnimi ukrepi!
 več
Pobuda ESS za ustanovitev paritetnega sklada
8.06.2017

Na podlagi sklepov udeležencev Prve strateške konference za trajnostno gradbeništvo smo socialni partnerji v socialnem dialogu dejavnosti gradbeništva dali pobudo Ekonomsko-socialnemu svetu, da obravnava pobudo za ustanovitev paritetnega sklada gradbeništva.

Socialni partnerji v gradbeništvu moramo paritetni sklad ustanoviti za zmanjšanje previsokih socialnih tveganj in vzpostavitev boljših pogojev za delo zaposlenih v gradbeništvu v Sloveniji. Od Vlade RS zahtevamo, da vzpostavi ustrezni zakonski okvir in delovanje državnih institucij, ki bodo omogočili trajnostno delovanje takšnega sklada, kot ga imajo vse stare članice EU. Pričakujemo program izvedbe z roki. Paritetni sklad bi moral začeti delovati najkasneje 1. 1. 2019.

Pobuda Ekonomsko-socialnemu svetu
 več
80 obletnica podpisa prve kolektivne pogodbe
8.06.2017

»Mezde se plačujejo na uro, po akordu ali pavšalu. Način plačila objavi vsako podjetje. Višina zaslužka se ravna po mezdni tarifi, ki je priključena tej pogodbi.«

»Zaslužki se izplačujejo v gotovini in sicer tedensko ali 14 dnevno, kakor to objavi vsako podjetje.«

»Pri izplačilu mora dobiti delojemalec plačilni izkaz, iz katerega mora biti razvidna plačilna perioda ter vsi podatki o zaslužku in odtegljajih. Plačilna perioda se zaključi v četrtek, izplačilo se vrši v soboto.«

»Izplačevanje mezd pri stavbah na sedežu podjetja se začne takoj po končanem delu. Le v slučaju nujnih zadržkov ali ovir se zamore pričetek izplačevanja odgoditi za največ pol ure.«

»Delavski zaupniki se volijo v smislu člena 1 navodil za volitve delavskih in nameščenskih zaupnikov po skrajšanem postopku, ki zaposluje v enem in istem kraju vsaj 15 delavcev. Stremi naj se, da ima vsaka večja stavba zaupnika.«

To je le nekaj določil iz Kolektivne pogodbe s katero se v smislu zakona o zaščiti delavcev ter obrtnega zakona urejajo delovne razmere stavbnega delavstva v dravski banovini, ki je začela veljati 4. junija pred 80 leti.
Že pred tolikimi leti sta delodajalska in delavska stran vedeli, da urejeni odnosi med delodajalci in delavci pomembno vplivajo na uspešnost podjetij. S kolektivno pogodbo so dogovorili vsa pomembnejša področja povezana z delovnim razmerjem. Kolektivna pogodba je namreč instrument za ureditev osnovnih pogojev na trgu dela.

Člani republiškega odbora se vsako leto ob obletnici podpisa prve kolektivne pogodbe sestanejo na slavnostni seji, letos bo ta potekala 14. junija v Ljubljani.
 več
Ob 1. maj - prazniku dela
26.04.2017

1. maj je praznik dela. Praznujemo ga, ker imamo delo. Praznujemo ga, ker obeležujemo dogodke iz preteklosti, ko so se delavci tudi z življenjem borili za pravice. Praznujemo ga, ker so delavske pravice človekove pravice, ki so velikokrat prezrte.

Opozarjajmo, govorimo na glas, pomagajmo svojemu sodelavcu v težavah, vedno bodimo budni, vedno bodimo odprti za nove stvari in nikoli ne odnehajmo širiti solidarnosti. Sebičnost in individualizem zmanjšujeta delavske pravice. Zato se povezujmo, širimo idejo o delavskih pravicah. Zato praznujmo 1. maj!
 več
28. april – svetovni dan VZD in mednarodni dan spomina
26.04.2017

»Delo naj bi človeku zagotavljajo boljše življenje in ne povzročilo smrti.« To je le eno od sporočil ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, 28. aprilu. Varno, zdravo in primerno delo bi moralo biti zagotovljeno vsem delavcem.
Letošnja kampanja Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) poteka pod geslom Varnost in zdravje vsakogar šteje.

»Približno tretjina gradbenih delavcev je izpostavljena zelo nevarnim snovem, kakršne so karcinogeni, mutageni in reprotoksini. Od vseh poklicev je verjetnost zgodnje smrti največja prav pri gradbenih delavcih. Gradbeništvo zajema številna mikro podjetja, poleg pravih samostojnih podjetnikov tudi lažno samozaposlene ter delavce migrante«, je zapisano v sporočilu ETUC.

 

Sporočilo ETUC ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu ter mednarodnem delavskem spominskem dnevu (kliknite za ogled)
 več
Anketa o delovnem času
7.04.2017

ZSSS je priravila anketo o delovnem času. Vabimo vas, da jo izpolnite - najkasneje do 19. aprila 2017.

Dostopna je na povezavi:

https://www.1ka.si/a/123758

Anketo lahko izpolnite s pomočjo računalnika, pametnega telefona ali tablice. Za izpolnitev ankete boste porabili manj kot 10 minut. Prosimo, da nanjo opozorite tudi vse svoje sodelavce in znance! Anketo lahko izpolni vsak, ki v Sloveniji dela in torej lahko pove, kakšen je njegov delovni čas. Anketa je povsem anonimna, zato pomisleki niso potrebni. Več ljudi bo izpolnilo anketo, bolj prepričljivi bodo njeni rezultati!

Anketo smo pripravili zaradi vse več opozoril, da delovni čas v Sloveniji postaja vse daljši, vse bolj nepredvidljiv, da vse bolj zažira v naš prosti čas in je za zaposlene vedno večja obremenitev. Marsikje delovni čas ne upošteva potreb zaposlenih po počitku in družinskem življenju. Tak delovni čas vodi v izčrpanost in lahko škoduje zdravju in varnosti zaposlenih. Z anketo želimo izvedeti kako doživljate svoj delovni čas in ali res vpliva na vaše počutje in zdravje. Prve rezultate ankete bomo objavili konec aprila, celovito analizo pa maja 2017.
 več
Konferenca za trajnostno gradbeništvo
27.03.2017

21. marca je potekala prva strateška konferenca za trajnostno gradbeništvo, na kateri so socialni partnerji (delodajalci, predstavniki ministrstev in sindikatov) razpravljali o tem, kako gradbeništvo preoblikovati v perspektivno in konkurenčno panogo, ki bo naravnana razvojno in inovacijsko ter bo vir novih kakovostnih delovnih mest.

 

Od vlade gradbeniki zahtevajo in pričakujejo stabilizacijo trga gradbeništva, ki bi ga dosegli s stratkim načrtom stabilnih in zagotovljenih investicij. Določijo naj se smernice javnega naročanja v praksi, da se ustanovi paritetni sklad ter obvezna veljavnost Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti za vsa v Sloveniji delujoča gradbena podjetja so ključne zahteve za zagotovitev trajnostnega gradbeništva.
 

 

 Vir fotografij: GZS ZGIGM

Zaključki konference za trajnostno gradbeništvo (kliknite za ogled)več
Ob 8. marcu - mednarodnem dnevu žena
8.03.2017

ZSSS se je ob 8. marcu, mednarodnem prazniku žensk, pridružila kampanji Evropske konfederacije sindikatov (EKS): »Ženske zahtevamo enako plačilo za enako delo!«. Akcija je del širše kampanje za zvišanje plač delavcev po vsej Evropi, ki je podprta z ugodno gospodarsko rastjo in naslavlja zmanjševanje neenakosti, vključno z zapiranjem plačne in pokojninske vrzeli.

>>>več
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.